Sumská oblast má zájem o navázání dvoustranné spolupráce s regiony a podniky České republiky.

Ukrajinské velvyslanectví v Praze se obrátilo se žádostí o zpřístupnění této nabídky českým podnikatelům, kteří mají zájem rozvíjet obchodní vztahy s ukrajinskou stranou.

Přílohy:
Seznam-podniku-sumske-oblasti.doc - na 22 str. UA, RU, EN
Prezentace-sumske-oblasti-en.pdf, 50 str., en