Společnost zabývající se obchodní činností s Ukrajinskými společnostmi dováží vlastní autodopravou z Ukrajiny potraviny, spojovací materiál, pletivo, ozdobné mříže, výrobky ze dřeva - má zájem o obchodní spolupráci s českými společnostmi, které vyváží zboží na Ukrajinu. Nabízí dopravu svými vozidly.

Ing. Rada Bohumír
majitel spol. Zlatuška s.r.o.
tel +420 602 548 890