Nový produkt Komory SNS: Ve spolupráci a za podpory Komerční banky a.s. připravujeme (nejen) pro klienty KB a.s. podnikatelskou misi do dvou „hlavních měst“ Ruské federace – Moskvy a Sankt Petěrburrgu. Termín konání 16. – 20.červen 2014.

Jak máte možnost vidět v přiloženém předběžném programu mise, v obou navštívených destinacích bude účastníkům nabídnuta možnost B2B jednání se zájemci o spolupráci ze strany ruských firem – v Moskvě je bude oslovovat partner KB, místní ROSBANK a v Sankt Petěrburgu bude partnery vyhledávat naše partnerská Obchodně průmyslová komora.

Kromě toho v Moskvě plánujeme navštívit jednu z nejvýznamnějších místních výstavních akci - veletrh METAOBRABOTKA, kde bude také letos silné zastoupení českých firem.

Vzhledem k termínu mise se pokusím nalézt možnost, abyste navštívili také některé místní pamětihodnosti Sankt Petěrburgu a jeho okolí.

Prosím o co nejrychlejší vyplnění a zaslání přihlášky, na jejímž základě bude Vaše účast potvrzena zasláním zálohové faktury. Upozorňuji, že počet účastnických míst je ohraničen přepravními a ubytovacími kapacitami!

Termín uzávěrky je stanoven na 16.květen 2014. Až tak dlouho ale nečekejte!

Těšíme se na Vás a přejeme pohodové prožití květnových svátečních dnů!

Komora pro hospodářské styky se SNS, s.o.k.
Ing. František Masopust
výkonný ředitel, člen představenstva
Komora SNS
Tel.: +420 266 721 812, 814
Mobil: +420 732 227 882
E-mail: masopust@komora.cz
www.komorasns.cz