Zúčastnili jsme se konference deníku E15 o aktuálních výzvách hospodářských vztahů české podnikatelské sféry s Ruskem.

Z akce si můžete prohlédnout video.Komora pro hospodářské vztahy se zeměmi SNS s.o.k. má potřebu udržovat standardní vztahy s Ruskem, které je naším druhým největším obchodním partnerem hned za Evropskou unií. (-m)

Poznámka:
O dubnové akci referoval mj. portál Zahraničně-ekonomických informací Ministerstva ekonomického rozvoje RF Ved.gov.ru