Na pražském Žofíně se ve čtvrtek 6. března 2014 uskutečnilo tradiční setkání představitelů českých firem – exportérů do Ruské federace a zemí SNS v rámci již XIII. česko – ruského podnikatelského plesu, zorganizovaného Komorou pro hospodářské styky se SNS, speciální obchodní komorou.

XIII. Česko-ruský ples. Foto zdroj Komora SNS
Jako v předcházejících ročnících poskytl plesu záštitu velvyslanec Ruské federace v ČR Sergej B. Kiselev.

XIII. Česko-ruský ples. Foto zdroj Komora SNS
Mezi více než šesti sty hosty plesu byli především představitelé českých firem, působících na trzích Ruské federace a zemí SNS, řada jejich ruských partnerů, velvyslanci zemí SNS, představitelé českých zákonodárných a státních orgánů.

XIII. Česko-ruský ples. Foto zdroj Komora SNS
Přítomní manažeři a představitelé českých firem vysoce ocenili účast ministra průmyslu a obchodu České republika pana Jana Mládka a jeho náměstka pana Milana Hovorky.

XIII. Česko-ruský ples. Foto zdroj Komora SNS
O zahájení plesu se postaral Balet Národního divadla valčíkem z Labutího jezera.

XIII. Česko-ruský ples. Foto zdroj Komora SNS
V dalším programu mj. vystoupili Lucie Bílá, Olympic a Andrej Romanov.

XIII. Česko-ruský ples. Foto zdroj Komora SNS
Moderátorem plesu byl jako vždy excelentní Jakub Železný.

XIII. Česko-ruský ples. Foto zdroj Komora SNS
Pozitivní ohlasy od účastníků plesu potvrdily, že se i v příštím roce se čeští exportéři a podnikatelé na Žofíně spolu s Komorou SNS rádi setkají.

XIII. Česko-ruský ples. Foto zdroj Komora SNS

XIII. Česko-ruský ples. Foto zdroj Komora SNS