Součástí Business Dne Ruské Federace bylo slavnostní předání pamětní medailí za přínos v oblasti obchodně - ekonomické spolupráce mezi Českou republikou a Ruskou federací. Toto ocenění česko-ruské Mezivládní komise pro hospodářskou, průmyslovou a vědeckotechnickou spolupráce za zásluhy o rozvoj česko-ruských obchodních vztahů převzali významní představitelé obchodu a podnikání z obou zemí. Vyznamenáni byli také velvyslanci České republiky v Ruské Federaci a Ruské federace v Čechách.

In memoriam byl připomenut dlouholetý tajemník České části Mezivládní komise Jan Hroník. „Oficiální obchodní vztahy mezi našimi zeměmi existují 90 let. V této souvislosti, z rozhodnutí česko-ruské Mezivládní komise pro hospodářskou, průmyslovou a vědeckotechnickou spolupráci byla zřízena jubilejní medaile, věnovaná této události.

Rozhodnutím vedení naší mezivládní komise pokračujeme v tradici započaté v Jekatěrinburgu před nějakou dobou a oceňujeme tímto jubilejním vyznamenáním nejvíce aktivní účastníky obchodně ekonomické spolupráce mezi Ruskou federací a Českou republikou,“ uvedl při předávání pamětní medailí Sergej Stupar, který moderoval předávání medailí z rukou náměstka ministra průmyslu a obchodu Ruské federace Grigorije Kalamanova a ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka. Uznání převzalo v Brně osm zástupců podnikatelsko-politických kruhů česko-ruské hospodářské spolupráce, včetně generálního ředitele a předsedy představenstva společnosti ŠKODA JS Ing. Miroslava Fialy.