Na nutnost důraznějšího řešení problému vízové povinnosti v česko-ruských vztazích poukázalo včerejšího diskusní fórum prezidenta Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslava Hanáka, prezidenta Hospodářské komory ČR Petra Kužela a výkonného ředitele Komory pro hospodářské styky se zeměmi SNS Františka Masopusta s exportéry vyvážejícími do Ruské federace.

Akce nesla název ´Český export do Ruska a jeho problémy´. Setkání se aktivně účastnil náměstek ministra průmyslu a obchodu Milan Hovorka.

Foto SP

„V průběhu tripartity jsme předsedu vlády žádali, aby urgentně řešil vízové bariéry,“ informoval přítomné Jaroslav Hanák, který zmínil jako možnost nastavení tzv. fast track, kdy se zaměstnavatelské a podnikatelské organizace zaručí za zahraniční podnikatele.

Jako účinné řešení navrhli účastníci debaty možnost elektronizace vízové dokumentace.

Za další problém označili účastníci debaty ne vždy dostatečnou koordinaci zahraničních cest ústavních činitelů, což se týká i Ruské federace. „Koordinátorem by mohlo být Ministerstvo zahraničních věcí ČR,“ poznamenal Jaroslav Hanák.

Foto SP

Právě důraznější lobbing v rámci cest tuzemských politiků a při jednáních se zahraničními státníky byl požadavkem účastníků dnešní akce. „V zemích jako je Rusko, kde existuje úzká provázanost ekonomiky a politiky je důležitý politický lobbing.

Dělají to všechny země a jejich politici se nerozpakují prosazovat zájmy jednotlivých firem, aniž by byli obviňováni z vlastního prospěchu,“ uvedl František Masopust.

Přítomní poukázali také na potřebu dalšího vstřícnějšího přístupu k financování exportu malých a středních firem ze strany České exportní banky.

Jedním ze závěrů fóra byla shoda v tom, že zaměstnavatelské a podnikatelské organizace jsou zprostředkovateli zájmů exportérů a umí tyto požadavky prosazovat u státní správy. Dokážou zprostředkovat informace o tom, v jakých regionech Ruské federace by exportéři potřebovali pomoc a kam by například měly směřovat podnikatelské mise provázející ústavní činitele nebo mise organizované bez nich.

„Diskutovali jsme o tom, co by exportéři potřebovali od nás a jak bychom mohli společně naplnit státní kasu. České značky a technologie vyvážené do Ruské federace táhnou, nicméně cílem je objevit i další teritoria mezi Uralem a Moskvou, kde se mohou české firmy upatnit,“ uvedl Petr Kužel.

Jak také dodal, „z debaty vyplynulo, že čeští podnikatelé potřebují a hlavně chtějí naši osobní asistenci. Tento podnět vítáme“. (SP)