Vládní projekt Česká stopa 2014 je výbornou příležitostí k prezentaci českých exportérů. Akce navazuje na potvrzené přínosy z Olympiády v Londýně před dvěma roky.

V rámci průběhu Zimních olympijských her (ZOH) 2014 v ruské Soči připravilo Ministerstvo obchodu a průmyslu ČR s partnery ´Olympijský park Soči — Letná 2014´. Jde o vytvoření prostoru pro odborné semináře s nabídkou možností specializovaných poraden a konzultací.


Seznamte se s kompletním Kalendářem akcí v Zóně MPO společně s Plánkem celého areálu

Tematické semináře organizuje Hospodářská komora ČR (HK ČR), Svaz průmyslu a dopravy ČR (SPČR), Komora pro hospodářské styky se zeměmi SNS (Komora SNS) a Česká exportní banka (ČEB). Návštěvníci mají možnost získat odborné konzultace, například s odborníky z agentury CzechTrade či se zástupci Exportní garanční a pojišťovací společnosti (EGAP) a dalších.
K tématu:
V rámci podpory technického vzdělávání jsou ve stanu MPO na ploše 120 m2 umístěny i expozice tří českých technických škol. Konkrétně se jedná o České vysoké učení technické v Praze, Vysoké učení technické v Brně a ostravskou Vysokou školu báňskou.

"Jako partneři Českého olympijského výboru vnímáme Zimní olympijské hry, provázené ohromným zájmem lidí, nejen jako svátek vrcholného sportovního dění, ale i jako příležitost zvedat téma spojení byznysu a sportu. Místo konání v Soči nás předurčuje k akcentu těchto týdnů na obchodní vztahy s Ruskem, které je pro český sport z mimoevropských trhů jasnou jedničkou. To, že se na jednom místě sejde řada lidí, lze pak i díky zázemí Českého domu v Soči využít také pro obchodní schůzky a jednání," uvedl prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Hanák.

"Naším společným zájmem je zejména mladým lidem představit, jak se vytváří podmínky pro české exportéry, a to za přítomnosti některých vysokých škol. Společnou myšlenkou je i snaha propojit Českou republiku se vzdálenou Sočí, přiblížit nám všem Ruskou federaci, její obyvatele, mladé lidi, byznys i prostředí," doplnil prezident Hospodářské komory ČR Petr Kužel.

"Prezentace českých firem na ZOH v Soči je kromě jiného také dalším potvrzením jejich dlouhodobého zájmu o spolupráci s partnery v Ruské federaci a dalších subjektech Společenství nezávislých států," dodal výkonný ředitel komory SNS František Masopust.

"V posledních sedmi letech jsme pojistili český export do Ruska za téměř 130 miliard korun. Rozjednaných je celá řada dalších obchodních případů a i díky spolupráci s ruskou obdobou EGAP, agenturou EXIAR, máme teď možnost spolupracovat i ve třetích zemích," uvedl generální ředitel EGAP Jan Procházka.

"V rámci Ruské federace se přesouvá zájem vývozců z Moskvy a Moskevské oblasti či Petrohradu i do dalších regionů, kde roste zejména poptávka po projektech z oblasti strojírenství a energetiky. Z tohoto pohledu mohou být aktivity projektu Česká stopa 2014 pro české exportéry zajímavou příležitostí k navázání nových kontaktů," poznamenal generální ředitel České exportní banky Jiří Klumpar.
(-r)