Odvětvové ministerstvo Udmurtské republiky v Povolži zve prostřednictvím OZ RF v Praze české firmy ke spolupráci.
Na oficiálních internetových stránkách Ministerstva hospodářství UR jsou v sektoru Zahraničně ekonomické vztahy umístěny podsekce:

"Informace pro exportéry" - nabízí aktuální informace
o hlavních směrech spolupráce, perspektivní projekty pro rozvoj vztahů mezi oběma zeměmi.
V této sekci navíc mohou české firmy zveřejňovat poptávky se zájem o spolupráci s firmami v daném ruském regionu.

"Informace pro dovozce" - zde se prezentují různé podklady, obchodní a investiční projekty, nabídky podniků z Udmurtské republiky (v anglickém jazyce).

Na ministerském portálu podpory investiční činnosti
"www.udminvest.ru" jsou k dispozici relevantní informace o investiční spolupráci.

Obchodní zastoupení RF v ČR se obrátilo na Komoru SNS s prosbou členy komory o možné spolupráci v tomto směru informovat.