Na neobsazené místo v představenstvu Komory SNS po zemřelém Janu Hroníkovi byl za člena představenstva Komory SNS kooptován pan Jaroslav Jirkovský, člen představenstva a ředitel divize exportu společnosti PSJ a.s..

Stalo se na 68. zasedání představenstva Komory SNS, které se uskutečnilo v Praze 26. 11. 2013.

Na programu jednání představenstva bylo rovněž schválení plánu akcí na rok 2014.

V té souvislosti bylo konstatováno, že hlavní cíle Komory SNS pro rok 2013 byly naplněny.

Na zasedání se věnovala pozornost hlavním úkolům v nadcházejícím období.


Přinášíme přehled akcí uskutečněných Komorou SNS v průběhu roku 2013:

Podnikatelské mise:

Podnikatelská mise s NMPO ČR do Moldávie při příležitosti zasedání Česko-moldavské mezivládní komise – Kišiněv, 18. – 20. březen 2013;.
Podnikatelská mise s MZV ČR do Gruzie a Arménie (ve spolupráci s SP ČR) 9. – 12. duben 2013;
Podnikatelská mise s předsedou vlády ČR do RF (ve spolupráci s SP ČR) – 27. – 31.květen 2013;
Podnikatelská mise do Běloruska – Mogilev, Minsk, 16. – 19. září 2013;
Podnikatelská mise s prezidentem ČR Milošem Zemanem na Ukrajinu (ve spolupráci s SPD ČR) – Kyjev, Doněck, 20. – 22.říjen 2013;
Podnikatelská mise do Uzbekistánu při příležitosti zasedání MVK – Taškent, 28. 10. – 1. 11. 2013

Konference a semináře:

Seminář „Podmínky pro činnost českých firem v Bělorusku“ ve spolupráci s Peterka&Partners v.o.s. advokátní kancelář – Praha, 29. leden 2013;
Diskusní fórum o aktuální situaci na ruském trhu – "Nové výzvy a možnosti" (ve spolupráci s ČC) – Praha, 17. duben 2013;
Konference o podnikání v Rusku (v rámci 12.mezinárodního veletrhu FOR INDUSTRY) – Praha, 24. duben 2013;
Mezinárodní konference „Moskva, město nových investičních příležitostí“ (ve spolupráci s Academy Learning a VŠE Praha) – Praha, 17. červen 2013;
Konference „Děláme business s Ruskem“ (ve spolupráci s HK RF v Ostravě) – Ostrava, 19. – 20. červen 2013
Obchodní konference a dvoustranná jednání českých a běloruských firem (Grodněnská oblast) – Praha 13. – 17. květen 2013;
Business den Ruské federace v rámci 55. MSV – Brno, 8. říjen 2013;
Business den Běloruska v rámci 55. MSV – Brno, 9. říjen 2013;
Seminář „Právní aspekty obchodu a podnikání v Rusku a zemích SNS“ v rámci 55. MSV (ve spolupráci s PRK Partners, PETERKA&PARTNERS a BBH) – Brno, 10. říjen 2013;
IX. Pražská bezpečností konference „Evropská unie-Čína-Rusko: Hledání společných zájmů“ (ve spolupráci se Střediskem bezpečnostní politiky CESEE FSV UK Praha) – Praha, 15. listopad 2013

Další akce:

Incomingová akce „Česko moldavská obchodní konference“ a dvoustranná jednání českých a moldavských firem v rámci podnikatelské mise do ČR, organizované Podněstrovskou obchodně průmyslovou komorou (Moldávie) – Praha 22. leden 2013;
Prezentace Komory SNS v rámci setkání představitelů firem, organizovaném MZe ČR – Praha, 30. leden 2013;
XII. česko ruský podnikatelský ples – Praha 28. únor 2013;
Prezentace Republiky Tatarstán v České republice za účasti prezidenta RT Rustama Minnichanova a dvoustranná jednání firem (ve spolupráci s MPO ČR) – Praha, 15. duben 2013;
Zasedání česko-běloruské MVK – Praha, 24. – 25. duben 2013;
Prezentace Komory SNS v rámci semináře Metropolitní university Praha o Středoasijských republikách – Praha, 16. květen 2013;
16. sněm Komory SNS – Praha, 11. červen 2013;
Incomingová akce – dvoustranná jednání českých firem s delegací podnikatelů OPK Moskvy (ve spolupráci s HK Praha) – Praha, 17. červen 2013;
Pracovní setkání s účastníky podnikatelské mise s předsedou vlády do RF (ve spolupráci s LEKVI&PARTNERS s.r.o.) – Praha, 27. červen 2013.
Setkání podnikatelů s velvyslanci zemí SNS – Praha, 5. listopad 2013;
Incomingová akce – návštěva delegace Obchodně průmyslové komory Sankt Petěrburgu – Praha, Český Krumlov, 28. – 30. 11. 2013;