Společnost DC Group spol. s r.o., ryze česká společnost, člen prestižní světové asociace ACA International, člen a akcionář skupiny TCM GROUP International, největší světové sítě inkasních kanceláří působící ve světě, poskytuje komplexní řešení pohledávek ve 149 zemích.

9 důvodů proč využívat DC Group spol. s r.o. pro právní služby v ČR

1) Interní právní oddělení (včetně vlastních in-house advokátů), kde jeho členové mají mnohaleté zkušenosti jak z práva obchodního, občanského, směnečného, tak i z dalších oblastí jako je např. právo správní, rozhodčí, insolvenční, trestní atd.

2) Poskytujeme služby řadě renomovaných společností (Reference).

3) Vzhledem k objemu právních předpisů jsme schopni nabídnout velmi přijatelné sazby.

4) Transparentní náklady. Naši klienti mají jistotu, že se po celou dobu soudního sporu nárokovaná odměna nezmění. Pokud existuje velmi nízká pravděpodobnost pozitivního výsledku, pak věřiteli nedoporučíme soudní řízeni realizovat - šetříme klientům peníze i čas.

5) Při úspěšném vymožení pohledávky klientovi vracíme 1/2 přiznané odměny náležející advokátovi.

6) Online reporting. Naši klienti mohou pohodlně online sledovat stav svých případů ples internetové rozhraní s možností čtení detailních zpráv.

7) Prověřme bonitu protistran pomocí systému OCTOPUS (obsahuje přes 30 zdrojů), jehož informace používají i banky a úvěrové pojišťovny.

8) Dle statistického šetření provedeného společnosti Ernst & Young pro Asociaci inkasnfch agentur ČR (AIA) jsme největší inkasní agenturou na B2B pohledávky v České republice.

9) Pomáháme. V květnu 2013 jsme přispěli na zemětřesením postiženou oblast Sichuan 47 000 RMB (přes 5000 EUR). Pravidelné poskytujeme 1-3 proc. z obratu Základní a Praktické škole SVÍTÁNÍ. o.p.s, která zajišťuje komplexní péčí dětem, mládeži a dospělým lidem s mentálním a kombinovaným postižením.

+ Rozsáhlé mezinárodní zkušenosti. Jsme součástí největší inkasní sítě TeM Group International, která poskytuje komplexní řešeni pohledávek ve více než 150 zemích.

Tel.: +420 222 360 116
email: office@dcgroup.cz
http://dcgroup.cz