Zveme k internetové účasti na konferenci v Ukrajinském institutu vědecko -technických a ekonomických informací (UkrINTEI - УкрИНТЭИ), která je zaregisrtrována pod číslem licence № 704.

Tématem jsou ´Problémy sociálně-ekonomického rozvoje podnikání´.
Online setkání na webu je pořádáno 14. - 15. 11. 2013 na stránkách Conf.at.ua

Každému účastníkovi bude vyslán Sborník tézí konference a Potvrzení o účasti.
Navíc budou mít možnost zveřejnit své práce ve vědeckém žurnále "Экономика и Финансы" (Ecofin.at.ua - Ukrajina)

Více informací na ruských stránkách Komory SNS - nebo přímo na stránkách konference Conf.at.ua


Pracovní jazyky UA, RU, EN.