Komerční nabídka ukrajinské těžební společnosti Mineral. Více informací v přílohách v anglickém a ruském jazyce.

Nabídka je určena českým podnikatelům a členům komory, kteří mají zájem rozvíjet obchodní spolupráci s Ukrajinou.

Přílohy:
mineral-cz.pdf
mineral-ru.pdf