Vážená paní, vážený pane,


na základě pověření Kanceláře prezidenta České republiky si Vás dovolujeme informovat, že byl schválen termín státní návštěvy prezidenta České republiky Miloše Zemana na Ukrajinu v doprovodu podnikatelů. Cesta se s největší pravděpodobností uskuteční v termínu od 20. do 22. října 2013.

Podnikatelskou misi organizačně společně zajišťují Svaz průmyslu a dopravy ČR a Komora pro hospodářské styky se SNS.

V rámci cesty navštívíme města Kyjev a Doněck. Předpokládáme, že delegaci budou tvořit nejen firmy, které mají již na Ukrajině rozpracovány projekty a které by tato významná návštěva mohla podpořit, ale i představitelé podnikatelských subjektů, kteří chtějí této příležitosti využít k navázání nových obchodních kontaktů. Tomu bude přizpůsoben program cesty, který v součastné době intenzivně připravujeme.

V souvislosti s přípravou podkladů pro pana prezidenta Vás žádáme o zaslání stručné informace o rozpracovaných projektech v daném teritoriu, resp. smluv a dohod, jež by mohly být v přítomnosti pana prezidenta na podnikatelských fórech podepsány.

V obou městech počítáme s organizací podnikatelského fóra a akce s cílem vyhledávání nových možností a partnerů pro české firmy v tomto teritoriu. Počet účastníků podnikatelské delegace je omezen kapacitou vládního speciálu.

V současné době dokončujeme celkovou kalkulaci ceny za podnikatelskou misi.

V případě zájmu o misi na Ukrajinu mi prosím obratem sdělte zájem společnosti, respektive počet účastníků. Nejpozději do 30. srpna 2013 Vám zašleme přihlášku s cenou za misi a další nezbytné informace.


S pozdravem

Ing. František Masopust
Výkonný ředitel
Komora pro hospodářské styky s SNS, s.o.k.
Freyova 27
190 00 Praha 9
tel: +420 266721 811
fax: +420 266 721 813
masopust@komora.cz