Dnes nečekaně zemřel dlouholetý vynikající pracovník Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a uznávaný spolupracovník, člen představenstva Komory pro hospodářské styky se SNS, s.o.k., pan Jan Hroník.

Byl to skvělý, pracovitý a skromný člověk. Svojí obětavostí a pílí byl příkladem pro nastupující mladou generaci pracovníků státní správy.

Čest jeho památce!

Doc. Ing. Václav Petříček, CSc.
předseda představenstva
Komora pro hospodářské styky se SNS, s.o.k.

Poslední rozloučení s p. Janem Hroníkem, členem představenstva Komory SNS se bude konat v pondělí 5. srpna ve 13h ve velké obřadní síni pražského krematoria ve Strašnicích.