Státní exportní pojišťovna EGAP pojistila v letošním roce export do Ruska za téměř 5 mld. korun. Na Business dni Ruské federace v Brně o tom informoval generální ředitel EGAP Jan Procházka. Největším případem je zakázka za téměř 3 mld. korun, kterou získala česká inženýrská firma Chemoproject Nitrogen. Jde o projektování a modernizaci chemičky na výrobu hnojiva pro ruskou společnost PhosAgro v ruském Čerepovci.

„K útlumu českého exportu do Ruska v posledním roce sice došlo, EGAP ale vždy deklaroval, že nadále pokračuje v pojišťování exportu, i když s velkou obezřetností. Nové obchody musejí mít přiměřené riziko – proto spolupracujeme s 15 systémovými bankami Ruska a podporujeme obchody se silnými ruskými partnery, kteří mají příjmy i v jiné měně než pouze v rublech,“ doplnil Jan Procházka. Právě Phos Agro splňuje základní kritérium pojištění – jde o silný ruský subjekt s mezinárodním ratingem, významným postavením na světovém trhu a s podstatnými příjmy v zahraniční měně. Financující bankou je v tomto případě UniCredit.

EGAP má v současné době rozjednaných dalších 10 obchodních případů do Ruska, ve finální fázi pojištění jsou přitom dva vývozy do Sverdlovské oblasti. Jde o dodávku 12 obráběcích strojů a devíti komorových pecí pro ruskou společnost VSMPO-AVISMA.

Společnost VSMPO-AVISMA je celosvětově jediný, plně integrovaný výrobce titanu, titanových výrobků včetně slitin titanu, aluminia, magnesia a ocelových produktů. Společnost má monopolní postavení na ruském trhu a řadí se mezi 3 nejvýznamnější výrobce titanu ve světě. Její dodávky jsou zaměřeny do hlavních odvětví průmyslu, zejména do leteckého průmyslu a kosmických technologií. Do roku 2020 má uzavřeny kontrakty na dodávky např. se společnostmi Airbus a Boeing. Podle slov Jana Procházky očekává EGAP podpis obou smluv do konce roku. Mezi další projednávané případy pak patří například vývoz výztuží a dopravníků pro důlní průmysl, export zemědělské techniky a jedná se i o dodávce souprav pro metro v Petrohradu.

Generální ředitel EGAP Jan Procházka na MSV v Brně upozornil na tři velké problémové případy, které nyní pojišťovna intenzivně řeší. Jde o projekty elektráren Krasavino a Salechard a dále o dořešení kauzy společností UralVagonZavod.

EGAP má ve svém portfoliu celkem 106 obchodních smluv s ruskými partnery, ve spolupráci s financujícími bankami je individuálně sleduje. „ Od začátku letošního roku bylo 20 smluv úplně splaceno, ve druhém čtvrtletí EGAP zaevidoval splátky z Ruska ve výši téměř 3 mld. korun.

Celkem 33 případů pojišťovna musela nebo bude muset restrukturalizovat. „Důvodem je především propad rubu a oslabení ruské ekonomiky,“ dodal Jan Procházka. EGAP individuálně sleduje obchodní případy v Rusku, jejichž nesplacená hodnota představuje stále více než 45 miliard korun. Podle Procházky je proto na místě maximální obezřetnost, rizika spojená s řešením řady starších případů jsou stále poměrně vysoká.