Vážení přátelé, členové Komory SNS,
dovolte mi, abych Vám jménem svým i všech pracovníků sekretariátu komory poděkoval za spolupráci v průběhu uplynulého roku.

Rok 2013 byl, myslím, náročný pro všechny a jsem rád, že jsme jej přestáli s minimem „ztrát“.

Přeji Vám proto pohodové prožití Vánočních a Novoročních svátků a do roku 2014 osobní pohodu, zdraví, štěstí a, samozřejmě, výborné pracovní výsledky!


TĚŠÍME SE NA SETKÁNÍ S VÁMI NA NAŠICH AKCÍCH V PRŮBĚHU CELÉHO ROKU!!!

S úctou
Ing. František Masopust
výkonný ředitel, člen představenstva
Komora SNS
E-mail: masopust@komora.cz