Rád bych Vám touto cestou nabídl možnost účasti na podnikatelské misi do Běloruska ve dnech 16. – 19. září 2013. Jak vidíte v předběžném programu, v průběhu cesty budeme pro účastníky mise vyhledávat potenciální partnery ve dvou běloruských městech (a oblastech) - Mogilevu a v Minsku.

V případě zájmu o účast prosím vyplňte a zašlete (elektronicky+fax) přiloženou přihlášku a firemní profil - nejpozději do 16.srpna 2013. Na jeho základě budou naše partnerské komory v obou místech vyhledávat pro vás partnery.


Přesto, že je doba dovolených, prosím o dodržení termínů, abychom my i naši běloruští kolegové měli potřebný čas na kvalitní přípravu cesty.

Přeji pohodové léto a těším se na setkání při společné cestě

Ing. František Masopust
výkonný ředitel, člen představenstva
Komora SNS
Tel.: +420 266 721 812, 814
Mobil: +420 732 227 882
E-mail: masopust@komora.cz