´Být koordinátorem speciálních výstupů ministerstev a východně orientovaných institucí podporujících česko-ruskou obchodní výměnu´ - k takto dosud úspěšně realizované ambici se úvodem jednání 16. sněmu Komory pro hospodářské styky se zeměmi SNS přihlásil její předseda Václav Petříček.

Sněm Komory SNS
Komora SNS je dnes se svými 154 členy nejvýznamnější a nejaktivnější z osmi nevládních kolektivních subjektů podporujících rozvoj hospodářských vztahů a podnikání se zeměmi východní Evropy a Euroasie, Společenství nezávislých států (SNS).

Hosty veřejné části jednání 16. řádného sněmu komory byli tradičně velvyslanci zemí SNS, pozvání dále přijali místopředseda Senátu Přemysl Sobotka, ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba, náměstci ministrů průmyslu Milan Hovorka a zahraničí Tomáš Dub. Setkání se aktivně zúčastnili rovněž prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Hanák a Josef Cílek, čestný místopředseda HK ČR.

Sněm Komory SNS V rámci sněmu zazněla řada stanovisek a pohledů na současný vývoj zejména česko-ruské hospodářské spolupráce. Václav Petříček vyslovil jisté memento, totiž, aby se česká proexportní strategie, přijatá vládou v minulém roce, nestala nakonec pasivní obětí začínající předvolební kampaně.

Za neméně důležitou věc Petříček označil nutnost urychleného obsazení postu českého velvyslance v Moskvě. Vzájemný česko-ruský obchodní obrat v roce 2012 dosáhl úctyhodných 14 mld. dolarů a Rusko v žebříčku českých zahraničně obchodních aktivit povýšilo ze 6. na 5. místo.

Sněm Komory SNSPozoruhodný je rovněž vývoj objemu českého exportu do zemí SNS. Ten v uplynulém roce stoupl o 30 proc.(!), zatímco jinde v Evropě šlo jen o jednotky procent. Z tohoto pohledu lze činnost Komory SNS hodnotit jako výrazně ´pročeskou´, deklaroval Petříček.

Do českých politiků, přesněji do někdy nízké mezinárodně-obchodní erudice některých z nich, se opřel ´přívrženec´ a účastník akcí Komory SNS Přemysl Sobotka: Čas od času se stane, že naši politici jsou ´kavárensky´ a ´pyšně´ upovídaní a napáchají přitom firmám a jejich zaměstnancům řadu zbytečných škod. Jen pomalu se rozpomínají na to, co bylo třeba udělat dřív... .

Sněm Komory SNS
Jak dále vysoký představitel českého státu dodal, nejlepšími diplomaty jsou vždy podnikatelé, protože ti se svými ´zdravými instinkty´ vědí nejlépe, co může být očekávaným přínosem a jak toho dosáhnout.

V podobném duchu hovořil i šéf MPO Martin Kuba: Členství v EU nás svazuje k obchodní jednostrannosti, uvedl. My v době nelehké ekonomické situace v Evropě jdeme na východ, který jsme ´v jeden moment opustili´.

´Proexportní agentuře Czechtrade se podnikalo pěkně, když ročně vydělávala 20 mln. a požadovala k tomu dotaci na provoz 180 mln. korun´, prohlásil M. Kuba, když s optimismem komentoval výhledy spolupráce ministerstev obchodu a průmyslu a zahraničních věcí. Za dobré ambassdory označil Kuba také sportovce, s jejichž podporou MPO počítá mj. na ZOH v Soči 2014.


Základ dobré spolupráce

Za mimořádně široké pole v rozvoji vzájemných obchodních vztahů označil ruský velvyslanec v ČR Sergej Kiselev činnost obchodních a průmyslových komor a podobných institucí.

Připomněl, že právě ony - s významným podílem Komory SNS - se spolu s velvyslanectvími obou zemí účastnily v uplynulém roce příprav vrcholných návštěv v ČR: předsedkyně Rady federace Valentiny Matvijenko, prezidenta Tatarstánu Rustama Minnichanova a nedávné oficiální návštěvy českého premiéra Petra Nečase v Moskvě a ruských regionech. Právě poslední mise byla historicky nejefektivnější, když současně patřila k nejrozsáhlejším.

Připomeňme, že se jí zúčastnilo na 75 představitelů firem a podepsané kontrakty se blíží sumě 9 miliard korun.

Sněm Komory SNS
Kiselev vyjádřil přesvědčení, že v transparentním tendru na dostavbu JE Temelín zvítězí nabídka mezinárodního konsorcia MIR-1200. Velvyslanec současně vyzval české firmy k hlubší účasti v industrializačních projektech Sibiře a Dálného východu.

Vztahy mezi RF a ČR nyní mají všechny předpoklady dát základ dobré obchodně-partnerské spolupráci, uzavřel své vystoupení ruský velvyslanec.

Ještě otevřeněji se k prospěšnosti ´našeho východní snažení´ vyjádřil náměstek ministra ZV ČR Tomáš Dub, když obchod s Ruskem označil za stabilizátor českého exportu a tím i celé naší ekonomiky.

Očekáváme, že český vývoz do zemí SNS, v souladu s tamní konkrétní poptávkou, pružně zareaguje a další firmy se se svými investicemi zapojí do aktivit jako např. distribuce a čištění vody, rozvoj zdravotnictví ap. - uvedl náměstek ministra zahraničí.

Běloruský velvyslanec v ČR Vasily Markovič vyzdvihl, že právě Komora SNS pomáhala v minulých letech rozmrazovat vzájemné vztahy. První české firmy přijely do Minska právě pod patronátem Komory SNS, řízené už tehdy výkonným ředitelem a členem predstavenstva Františkem Masopustem.

Sněm Komory SNS Česko-běloruský obchodní obrat v poslední době permanentně roste. Například od ledna do dubna 2013 stoupl o plných 18 proc., informoval běloruský představitel.

Za 10 let nebyl zaznamenán ani jediný pojistný případ spojený s neplněním povinností z běloruské strany. V zajímavé poznámce zaznělo, že z Běloruska se nyní již neexportuje ani jeden kubík kulatiny - veškerá těžba dřeva je přepracována.

V. Markovič pozval představitele českých ministerstev, aby se osobně přijeli v čele podnikatelských delegací do Běloruska na dobré výsledky zdejší ekonomiky podívat. ´Ne všechno totiž, co se uvádí v masových médiích, je pravda´ - dodal běloruský velvyslanec.

Komora SNS představuje uskupení vysoce profesionálních odborníků, konstatoval ve své řeči mj. prezident Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Hanák. Šéf největší zaměstnavatelské a podnikatelské organizace v ČR ocenil, že výrazně roste export do Ruska.

Sněm Komory SNS
Opakoval svou výzvu k české a ruské byrokracii, pronesenou na nedávné misi v Jekatěrinburgu - o potřebě zrušit nebo výrazně zjednodušit vízové povinnosti pro podnikatele. Jde o další etapu, která rozvoji obchodu napomůže.

Prezident Svazu průmyslu a dopravy ocenil spolupráci s ministerstvy průmyslu a financí, Komorou SNS, velvyslanectvími zemí SNS.

Čestný viceprezident HK ČR Josef Cílek - informoval o společném projektu HK ČR a ruské obchodně-průmyslové komory (TPP) ´Ruský certifikát´ - jehož cílem je realizovat řadu certifikátů a povolení k podnikání v Rusku ještě doma v ČR, aby se firmy nemusely propracovávat místní byrokracií až na místě.

Sněm Komory SNSCílek mj. hovořil o plánu připravit misi českých podnikatelů v čele s českým premiérem a ministrem obchodu a průmyslu na Ukrajinu - pravděpodobně letos v září - před MSV Brno.

Povšiml si ´dobrého signálu´ - totiž, že ´stoupá zájem mladých lidí na základních a středních školách o ruštinu´.

Viceprezident HK ČR poděkoval všem, kteří obětavě spolupracují a podílejí se na dobrých výsledcích Komory SNS.

Je na místě říct, že ocenění práce Komory SNS a jejího podílu na rozvoji obchodně ekonomické spolupráce mezi Českou republikou a členskými zeměmi Společenství nezávislých států (SNS) se opakovalo ve vystoupeních všech hostů sněmu.

16. Sněm Komory SNS po veřejné části pokračoval v uzavřeném režimu jednáním schváleného programu s obvyklou agendou.

Připravil: Rostislav Vlček