Skončil na české poměry mimořádný ´desant´ do Ruské federace (26. - 30. května 2013), který se řadí k těm největším misím do teritoria v historii.

Podnikatelská mise měla - za účasti premiéra Petra Nečase - za cíl rozšířit vzájemně výhodnou spolupráci především s ruskými regiony a podpořit v nich další ekonomické aktivity českých firem, bank a institucí.

Foto Komora SNS
Během obchodní cesty, které se zúčastnilo přes 70 představitelů více než 50ti českých firem) bylo podepsáno deset významných smluv v celkové hodnotě téměř 400 mln. euro (asi 9 mld. korun).

Foto Komora SNS Kontrakty byly slavnostně parafovány na česko-ruských byznys konferencích v Sankt Petěrburgu a Jekatěrinburgu v přítomnosti předsedy vlády ČR Petra Nečase a ministra průmyslu a obchodu ČR Martiny Kuby. Za českou stranu to byly firmy: TES VSETÍN s.r.o., ALTA a.s., PSG International a.s., PPF banka, Šmeral Brno a.s., Roboterm Chotěboř, s.r.o. Vítkovice Machinery a.s. a SKEX a.s.

Podnikatelskou misi organizovali společně Svaz průmyslu a dopravy a Komora pro hospodářské styky se zeměmi SNS spolu se svými ruskými partnery.


Co řekli o historické misi do Ruské federace


Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kuba: "Tato pracovní cesta navazuje na mé mise do ruských regionů Kemerovo na jižní Sibiři a Čeljabinsk na jižním Uralu. Znovu zdůrazňuji, že Rusko je pro české firmy velmi důležitý trh. Snažíme se tu maximálně naše podniky podpořit. Výsledkem dlouhodobého úsilí a korektních vztahů jsou právě podepsané kontrakty.

Ministr Martin Kuba Tato další návštěva a kontakty na úrovni vlád i podnikatelů otevírají do budoucna prostor pro další aktivity českých firem v Rusku," dodal ministr Kuba po konferenci o obchodně—ekonomické spolupráci, v jejímž průběhu podepsaly české a ruské firmy řadu obchodních dokumentů.

Mise prohloubila možnosti spolupráce především v oblasti dodávek strojírenského výrobního zařízení pro těžební průmysl, energetiku, kovoobrábění. Například právě v Jekatěrinburgu vznikne společný česko ruský strojírenský podnik. K výhodám českých firem patří i to, že jsou schopné nabídnout ruským partnerům i financování společných projektů.

Gen. ředitel ČEB Jiří Klumpar: "Z pohledu ČEB byla tato mise velmi důležitá a úspěšná. Absolvovali jsme zde řadu schůzek k projektům, které jsou před dokončením, dohlédli jsme tak na plnění dohodnutých podmínek a také jsme tím mohli vyslat jasný signál, že chceme dál pokračovat s financováním českých firem v Rusku.

Gen. ředitel ČEB Jiří KlumparPotvrdila se také slova ministra Kuby o dlouhodobém strategickém záměru podporovat český export do RF prostřednictvím ČEB a EGAP. V neposlední řadě jsme jednali také o ochraně českých podniků, které se setkaly v Rusku s problémy," uvedl Jiří Klumpar, generální ředitel České exportní banky.

Ministr Martin Kuba ještě k Temelínu: zástupcům ruské strany soutěžící o účast v dostavbě jaderné elektrárny Temelín ministr zopakoval, že český tendr bude transparentní, férový a maximálně otevřený. "Pro rozhodování o nejlepší nabídce není jediným kritériem pouze cena. Jsou to také záruky za včasné dokončení za vysoutěžených podmínek, účast českých firem, a to nejen při dostavbě chystaných bloků v Temelíně, ale i v dalších projektech ve třetích zemích. Musím ocenit, že tento projekt, který jsem mohl vidět, je realizován v termínech bez zpoždění," prohlásil na závěr návštěvy Leningradské elektrárny ministr Martin Kuba.

Prezident SPD Jaroslav Hanák: "Cítím obrovskou sílu této mise. Navazujeme na tradiční cesty na Sibiř, které jsme zde v minulosti absolvovali.

Prezident SPD Jaroslav Hanák Deset uzavřených kontraktů v hodnotě nejméně 340 milionů eur ukazuje na otevřenost místního trhu a potenciál pro české firmy.

Věřím, že v dohledné době do Ruské federace přiletí i prezident Miloš Zeman a bude prostor i pro další obchody v oblasti Sant Petěrburg — včetně Karélie. Vždy by se měli představitelé českého státu zaměřit na obchod na Urale a Sibiři.

Potenciál pro uplatnění českých firem je tu až neuvěřitelně otevřený," zhodnotil podnikatelskou misi do Ruska prezident SPD Jaroslav Hanák.Výkonný ředitel a člen předst. Komory SNS František Masopust:
Přesto, že premiérovu návštěvu provázela řada nepředvídaných událostí (viz medializovaná závada na vládním speciálu či nehoda doprovodného vozidla se zraněním jednoho z českých fotografů), z nichž některé ovlivnily i program podnikatelské mise, hodnotíme celou cestu jako úspěšnou.

František Masopust výkonný ředitel Komory SNSA to nejen podle uzavřených smluv za asi 9 miliard korun.

Za zvláště důležitý signál pro další působení českých firem na rozsáhlém ruském trhu považujeme významný počet ruských partnerů na obou podnikatelských konferencích v St. Petěrburgu a Jekatěrinburgu, jež v souhrnu dosáhl téměř tří set.

Průběh a výsledky doprovodné podnikatelské mise potvrdily význam, který pro české firmy mají cesty nejvyšších státních představitelů do Ruska (i dalších zemí SNS). Věříme, že se takovéto cesty budou konat častěji a my budeme mít možnost našim firmám nabízet na nich účast.


Zpracováno s použitím materiálů MPO, SPD, Komory SNS. (RV)