V předvečer významné Mezinárodní konference MEGATE vysoké úrovně ´Atomová energie v 21. století´ v St. Peterburgu ve dnech 27. - 29. 6. 2013 bude probíhat Mezinárodní fórum ´ATOMEXPO 2013´.

Účastníci budou moci realizovat rozhovory o perspektivách rozvoje atomové energetiky za přítomnosti představitelů významných společností působících v oblasti jaderné energetiky.

Součástí akce bude Industriální fórum k aktuálním otázkám jaderné energetiky, jež mj. nabídne tematická zasedání zaměřená na integrované přístupy rozvoje atomové energetiky, přípravu personálu a inovativních projektů.

Účastníci těchto akcí mohou v jejich rámci představit své informační stánky a expozice prezentující jejich výsledky v obchodě, vědě a výrobě.

K tomu účelu byla vyčleněna Michajlovská manéž, jedna z nejlepších výstavních ploch v St. Petěrburgu.

Detailní informaci lze nalézt na stránkách 2013.atomexpo.ru