Fakulta podnikohospodářská VŠE v Praze ve spolupráci s Moskevskou městskou univerzitou managementu, Vlády Moskvy a za podpory Komory SNS, Magistrátu hl.m. Prahy a Vlády Moskvy společně s Academy Center, o.p.s. a dalšími spoluorganizátory připravily konferenci s odborným programem

„Moskva – město nových investičních a podnikatelských příležitostí.“

Informace o konferenci, včetně registračního online formuláře, jsou dostupné na webové stránce:

Konference.fph.vse.cz/Moskva.

Registrace je možná do 20. května 2013 na výše uvedeném odkazu.

Na setkání při konferenci se těší

prof. Ing. Jaromír Veber, CSc.
děkan Fakulty podnikohospodářské
Vysoká škola ekonomická v Praze
Tel.: +420 224 098 440

a

Ing. Josef Mráz
generální ředitel
Academy Center, o.p.s.