Vážení kolegové a přátelé, členové Komory SNS,

v souladu se stanovami Komory SNS z pověření představenstva komory si Vás dovoluji pozvat k účasti na jednání 16. sněmu Komory SNS, který se bude konat dne 11. června 2013 od 14.00 hodin v malé sále paláce Žofín na Slovanském ostrově v Praze.

Obdobně jako v minulosti, budou na naše jednání pozváni velvyslanci zemí SNS a představitelé partnerských ministerstev (ministerstvo průmyslu a obchodu, ministerstvo zahraničních věcí a další).

V případě, že se jednání sněmu nemůže zúčastnit statutární zástupce Vaší společnosti, prosím o pověření další osoby, která bude vybavena plnou mocí (v příloze zvacího emailu).

Vážení přátelé, budeme rádi, když se s Vámi opět po roce setkáme, společně zhodnotíme uplynulé období a řekneme si, co může Komora SNS pro Vaše firmy udělat v roce příštím.

Prosím o potvrzení jmenovité účasti zástupce Vaší společnosti na mail trushko@komora.cz nejpozději do 31. 5. 2013.


Ing. František Masopust
výkonný ředitel, člen představenstva
Komora SNS

Tel.: +420 266 721 812, 814
E-mail: masopust@komora.cz