Ukrajinské, polské a ruské akademické pracoviště zvou k účasti v internetové konferenci na aktuální téma:

´Institucionální rámec ekonomiky v podmínkách transformace´ 14. - 15. 05. 2013

K online setkání na webu jsou zváni zejména vysokoškolští učitelé a lektoři vědečtí pracovníci vědecko-výzkumných institucí, aspiranti, doktoranti, posluchači magistratury, studenti, představitelé orgánů státní a místní správy, společenských organizací, podniků, finančních a dalších institucí a všechny zainteresované osoby.

Pořádající instituce:

* Katedra účetnictví a auditingu University Alfreda Nobela (Dněpropetrovsk)
* Uniwersytet Ekonomiczny v Krakowie
* Katedra ekonomiky a průmyslové organizace výroby
GVUZ ´Ukrajinské státní univerzity chemicko-technologické´
(Dněpropetrovsk)
* Odbor personálního řízení a sociologie Uralské státní university železniční dopravy (Jekatěrinburg, Rusko)
* Ústav ekonomiky a managementu VUZ ´Otevřené mezinárodní university lidského rozvoje´ Ukrajina "(Kyjev)
* Krasnojarský institut ekonomiky
* St. Petersburgská akademie managementu a ekonomiky (NOU VPO) (Krasnojarsk)
* Poltavská státní agrární akademie (Poltava)
* NP ´Asociace profesionálních účetních Sodružestvo´ (NP ABS) (Moskva)
* VUZ Státní institut vzdělávání a rekvalifikace v průmyslu (Dněpropetrovsk)

zvou k účasti na

Mezinárodní vědecké a praktické internet konferenci:

´Institucionální rámec ekonomiky v podmínkách transformace´

Termín: 14. - 15. května 2013

Témata webkonference:

Oddíl 1. Ekonomie a řízení národního hospodářství
Oddíl 2. Ekonomika a řízení podniku
Oddíl 3. Rozvoj výrobních sil a regionální ekonomika
Oddíl 4. Peníze, finance a úvěry
Oddíl 5. Účetnictví, analýza a audit
Oddíl 6. Daně a rozpočtový systém
Oddíl 7. Ekonomická bezpečnost subjektů podnikatelské činnosti
Oddíl 8. Matematické metody v ekonomii
Oddíl 9. Státní správa, samospráva, státní služba

Závazné termíny, harmonogram přípravy konference:

Datum webové konference: 14. - 15. května 2013
Poslední termín předání materiálů 07. května 2013
Vydání sborníku 30. května 2013

Forma účasti v konferenci – distanční, online prostřednictvím internetu.
Pracovní jazyky konference: Ukrajinský, ruský, anglický

Po ukončení práce konference obdrží každý účastník Sborník s tézemi. Sborník v elektronické formě bude vyvěšen na stránkách: http://conf.at.ua

Podmínky účasti v konferenci:

Téze vystoupení (2-3 listy) jsou zasílány (pouze) v elektronické formě na e-mail: conf.at.ua@gmail.com

K žádosti o účast v konferenci směrované organizačnímu výboru nutno přiložit:
* podklady vystoupení účastníka,
* naskenované potvrzení u úhradě účastnického poplatku.
* soubory jsou ukládány pod názvy: Zayavka_Petrov; Tezy_Petrov; Chek_Petrov.

Po odeslání žádosti a příslušných materiálů je nutno se dočkat závazného potvrzení o přijetí podkladů.

Cena účasti ve webové konferenci s poblikací tézí vystoupení účastníka, a zasláním tištěných materiálů:

– pro účastníky z Uklrajiny – 100 UAH
– pro účastníky ze zemí SNS a dalších států – 40 USD nebo 40 €.

Platební rekvizity pro účastníky z Ukrajiny:
Получатель: Дробязко Светлана Игоревна
Банк получателя: ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 305299 ОКПО 2775700129
Текущий счет: 26002060367610
Назначение платежа: за участие в конференции и публикацию тезисов (указать фамилию).

Platební rekvizity pro účastníky ze SNS a dalekého zahraničí
Получатель (Beneficiary): DROBYAZKO SVETLANA IGOREVNA
оплата через платежные системы Western Union, Money Gram, «Золотая корона», Contact, Unistream, Migom.

Přílohy:

conf_14_15-05-13_ ru.doc
conf_14_15-05-13_ukr.doc
conf_14_15-05-13_en.doc