Ústav průmyslové ekonomiky a organizace výroby GVUZ "Ukrajinské státní chemicko-technologické univerzity" (Dněpropetrovsk) zve, s cílem popularizace výsledky výzkumu vědeckých pracovníků, k účasti na napsání kolektivní vědecké monografie:

"Teoretické a aplikované aspekty konkurenceschopnosti podniků"

Monografie má pojednávat o následujících tématech:

1.Teoretický a aplikovaný základ|opory mechanismu tvorby účinné regulace a řízení hospodářské činnosti podniků
2. Aktuální stav a úroveň směrů zlepšování činností průmyslových podniků na základě jejich konkurenceschopnosti
3. Zvláštnosti analýzy podniků v ​​různých průmyslových odvětvích
4. Formování organizačně-ekonomického mechanismu pro zvýšení efektivity podniků

Pracovní jazyky: ukrajinština, ruština, angličtina.
Objem příspěvků 10-25 stránek А4.

Požadavky k úrovni materiálů monografie:
celostnost, konkrétnost a prokázání elementů vědeckých přínosů.

Časový harmonogram:

* formování autorského kolektivu — do 30.03.2013
* poskytnutí autory materiálů k projednání v organizačním výboru — do 31.05.2013
* rozeslání monografie autorům — do 30.09.2013

K vědecké publikaci se přijímají materiály obsahující výsledky šetření a průzkumů na dané téma.

Adresa, na kterou se příspěvky zasílají: conf.at.ua@gmail.com

Organizační výbor v průběhu dvou dní potvrdí na email autora přijetí materiálů.

Cena publikování textů v monografii: za jednu stránu formátu A4:
– pro účastníky z Ukrajiny – 25 UAH/ stránku
– pro účastníky ze zemí SNS – 10 USD/ stránku
– pro účastníky z ostatních zemí – 20 €/ stránku


Platební rekvizity:
Pro účastníky z Ukrajiny:
Příjemce: Дробязко Светлана Игоревна
Bankovní spojení: PAT KB "Privatbank" MFO 305299 OKPO 2775700129
Běžný účet: 26002060367610
Označení platby: Назначение платежа: за участие в конференции и публикацию тезисов (uvést přijímení).

Pro zahraniční účastníky:
Příjemce: Дробязко Светлана Игоревна prostřednictvím platebních systémů, Western Union, Money Gram, "Zlatá koruna", Kontakt, Unistream, Migom.

Kopii platebního příkazu k převodu finančních prostředků zaslat spolu s materiály pro monografii a informacemi o autorovi prostřednictvím e-mailu: conf.at.ua@gmail.com

Údaje o autorovi:
Фамилия
Имя
Отчество
Ученая степень
Ученое звание
Учреждение, организация, учебное заведение
Должность
Название материала
Раздел №

Adresa pro odeslání materiálů poštou podle vzoru:
ул. Московская, д. 13, кв. 65
г. Днепропетровск, 49063

Е-mail:
Телефоны (мобильный, домашний, рабочий)
Дата заполнения

Předsedkyně organizačního výboru konference:
Vedoucí katedry ekonomiy, průmyslu a organizace výroby,
Dr.ekon.věd, prof. Jelena Anatolijevna Paršina

Koordinátor projektu:
Kand.ekon.věd Světlana Igorevna Drobjazko
tel. +38 (068) 851-75-52
E-mail: conf.at.ua@gmail.com

Stránky konference: http://conf.at.ua/

Přílohy:
Dnepropetrovsk-Monografy_ep_2013_ua.doc
Dnepropetrovsk-Monografy_ep_2013_ru.doc