Praha, 14. října 2015

14. října se v Praze pod záštitou ministra zahraničních věcí České republiky a Ministerstva průmyslu a obchodu konala další v řadě diplomatická snídaně, tentokrát věnovaná Euroasijské ekonomické unii, na které bylo přítomno přes sedmdesát účastníků. Smyslem akce byla schůze českých exportérů s obchodními a diplomatickými představiteli zemí EAEU (Rusko, Kazachstán, Bělorusko) a představiteli náležitých odborů z českých MZV a MPO, zabývajících se podporou exportu. V rámci setkání se probraly způsoby rozvoje českého exportu do zemí EAEU, aktuální problémy ekonomické spolupráce v podmínkách světové krize a sankčních omezení a také programy podpory mezinárodního obchodu. Mezi jinými zaznělo vystoupení Mimořádného a zplnomocněného velvyslance Republiky Kazachstán Serzhana Abdykarimova, který obeznámil účastníky s procesem formování jednotného systému distribuce energií v zemi a kroky, které se podnikly pro vytvoření tranzitní dopravní trasy uvnitř kontinentu. Vyzdvihl též práce, které se uskutečňují pro zlepšení investičního klimatu v zemi, a pozval účastníky na konferenci, která bude věnována speciálním ekonomickým zónám Kazachstánu. Obchodní rada Velvyslanectví Běloruska v Čechách Viktor Ševcov informoval o růstu exportu běloruského zboží do Evropy, perspektivách přilákání středních a malých podniků do země, zvětšení obchodní výměny mezi Běloruskem a Českou republikou a také o významném podílu českých podnikatelů na programech modernizace Běloruska a rozvoje energetiky. Obchodní rada RF Sergej Stupar během svého vystoupení poznamenal, že vzhledem k panující ekonomické situaci, je teď ten nejlepší čas pro vstup na ruský trh nových zahraničních výrobců a investorů, pokud je jejich cílem dlouhodobá spolupráce. Obchodního radu v jeho názoru podpořil výkonný ředitel Komory SNS František Masopust. Zdůraznil při tom, že ti, kdo opustí trhy Euroasijské unie teď, nebudou mít možnost se tam později vrátit. Člen představenstva společnosti MAVEL Jan Šíp prohlásil, že je potřeba zvyšovat konkurenceschopnost českých exportérů mezi ostatními evropskými dodavateli s pomocí státní podpory. Předseda představenstva ALTA Invest Vladimír Plašil vyzval k diskuzi ohledně směřování ekonomického rozvoje Česka. Dle jeho slov by se v první řadě měl řídit potřebami České republiky, nikoli doporučeními přicházejícími z Bruselu. Jiří Demiš ve svém vystoupení uvedl, že nehledě na členství ČR v EU a nutnost dodržovat sankční omezení, on sám, jako předseda představenstva Komory SNS, má za svojí povinnost podporovat české podnikatele na území zemí SNS, mezi nimiž disponuje Rusko největším trhem. V odkazu na to se zavázal uspořádat setkání klíčových českých vývozců pro diskutování této otázky. Na konci setkání představitelé české strany zdůraznili důležitost blížícího se zasedání Mezivládní komise pro diskutování obchodně-ekonomické spolupráce mezi Ruskem a Českou republikou a vyjádřili své znepokojení nad velkou časovou prodlevou mezi předcházejícími schůzemi.

Partnery akce vystoupily velké české společnosti ALTA Invest, MAVEL, Kovosvit MAS, pojišťovna EGAP, Hospodářské noviny, MontyRich, BUsinessinfo.cz a PR-agentura Media Events Company.

Se zvláštními prezentačními bloky vystoupili Mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Republiky Kazachstán Serzhan Abdykarimov, obchodní rada Ruské federace Sergej Stupar, obchodní rada Republiky Bělorusko Viktor Ševcov, ředitelka odboru pojišťování exportních úvěrů EGAP Dana Pučelíková, ředitel odboru pro země SNS a jiné Ministerstva průmyslu a obchodu Jiří Pytlíček, náměstek ředitele odboru politik EU a strukturních fondů EU Ministerstva zahraničních věcí Tomáš Trnka, výkonný ředitel Komory SNS František Masopust, předseda představenstva ALTA Invest Vladimír Plašil, člen představenstva společnosti MAVEL Jan Šíp a marketingový ředitel Kovosvit MAS František Fišer.