BBH Moskva, moskevská kancelář české advokátní kanceláře BBH, oznámila
nejúspěšnější rok ve svém sedmiletém působení v Ruské federaci. "Rok 2012 byl
opět rokem výrazného růstu naší kanceláře zde v Rusku, ať se na to díváme
z hlediska portfolia klientů, počtu našich právníků nebo i po finanční stránce.

Znovu jsme asistovali klientům při významných transakcích na ruském trhu, zejména v
oblasti M&A, nemovitostí a restrukturalizací. V uplynulém roce jsme také potvrdili
svou dobrou pověst v oblasti litigací při zastupování klientů v desítkách soudních
sporů.

V roce 2012 jsme se také přestěhovali do nových reprezentativních prostor,
které jsou rozlohou více než dvakrát větší než předchozí" říká Jiří Štěrba, řídící
společník a generální ředitel BBH Moskva. BBH dále oznámila, že se od ledna 2013
stala novým partnerem BBH Moskva Anastasia Tomashevskaya, která se v kanceláři
specializuje na oblasti M&A, korporátního práva a restrukturalizací.

“Skutečnost, že se Anastasia stala partnerem BBH Moskva, je logickým vyústěním již zmíněného růstu moskevské kanceláře BBH a našeho dlouhodobého zaměření na ruský trh.
Anastasia je prvním ruským partnerem BBH a očekáváme od tohoto kroku další
rozvoj celé skupiny BBH", komentuje Jiří Štěrba.