Vážení klienti a obchodní partneři,

dovolujeme si Vás informovat o významném rozšíření a posílení stabilního týmu zkušených právníků poskytujících právní poradenství rusky mluvícím klientům v rámci tzv. ruské poradenské skupiny o senior advokátku Dilšod Porkert.

DILŠOD PORKERT, PRAXE A ZAMĚŘENÍ

Ruská poradenská skupina největší česko-slovenské právnické firmy rozšířila tým o senior advokátku Dilšod Porkert. Dilšod Porkert je ruská rodilá mluvčí hovořící plynně česky a anglicky. V minulosti působila ve finanční skupině PPF/Home Credit, kde poskytovala komplexní právní poradenství a dohled nad právní agendou společností ve skupině v rusky hovořících zemích. Dilšod se specializuje nejen na obchodní právo a právo obchodních společností, akvizice a prodeje společností a právní audity, ale také na právo nemovitostí. V oblasti akvizic a prodejů se specializuje zejména na odvětví bankovnictví a finančních služeb, energetiku či hotelovou činnost. Zabývá se také právem informačních technologií, kde se zaměřuje zejména na smlouvy na dodávky SW a IT služeb, implementační smlouvy a v oblasti práva duševního vlastnictví na smlouvy související s výrobou audiovizuálních děl. V advokátní kanceláři Havel, Holásek & Partners se zaměřuje mimo jiné na komplexní poradenství jak rusky, česky a anglicky mluvícím klientům, tak i českým podnikatelským subjektům vstupujícím na ruský trh nebo na trhy jiných státu SNS nebo již působícím na těchto trzích.

RUSKÁ PORADENSKÁ SKUPINA

Ruská poradenská skupina advokátní kanceláře Havel, Holásek & Partners získala díky významnému nárůstu transakcí s ruským prvkem cenné zkušenosti týkající se jak problematiky a specifik působení subjektů z Ruska, Ukrajiny, Kazachstánu a dalších států SNS v České republice, tak i v souvislosti s investičními a joint venture projekty v těchto státech. Společně s kolegy specializujícími se na mezinárodní arbitráž právníci skupiny zastupují významné klienty v mezinárodních sporech, zejména v mezinárodních arbitrážích s ruským prvkem, ať již v České republice, Rusku, na Ukrajině či jiných státech SNS, nebo kdekoliv ve světě, a to podle všech etablovaných mezinárodních rozhodčích pravidel, jako jsou pravidla ICC, LCIA, UNCITRAL, SCC, VIAC apod. Komplexní právní služby v této oblasti zahrnují i poradenství ohledně prevence sporů, ochrany investic, žalob na zrušení rozhodčích nálezů a právní asistenci v řízeních o uznání a výkonu rozhodčích nálezů. Advokátní kancelář Havel, Holásek & Partners přitom úzce spolupracuje se špičkovými ruskými advokátními kancelářemi a kancelářemi z jiných států SNS, a je tak schopna nabídnout své služby s ohledem na odlišné systémy národního práva z jednoho kontaktního místa v České republice a umožnit tak promptní a uspokojivé řešení jakýchkoliv právních otázek v prostředí ruského práva a práva jiných států SNS.

TÝM RUSKÉ PORADENSKÉ SKUPINY

Specializovaný tým ruské poradenské skupiny je v současné době tvořen celkem šesti právníky různé úrovně seniority, z nichž tři jsou partneři kanceláře: Marek Lošan, Marek Vojáček a Pavel Říha, a tři právníci skupiny jsou ruskými rodilými mluvčími: seniorní advokátka Dilšod Porkert, vedoucí advokátka Natalija Traurigová a právnička Lyudmila Izmailová. Specializace jednotlivých členů umožňuje týmu poskytnout klientovi komplexní spektrum služeb ve všech právních oblastech, které advokátní kancelář Havel, Holásek & Partners pokrývá. Vedle toho je samozřejmostí, že v případě větších transakcí vyžadujících zapojení většího počtu právníku nebo dalších vysoce specializovaných odborníků, je ruská poradenská skupina efektivně podporována i ze strany ostatních členů kanceláře, a to nejen v klíčových fázích transakcí.

Všichni členové ruské poradenské skupiny samozřejmě ovládají i angličtinu, která je v dnešní době klíčovým jazykem v oblasti obchodního práva a mezinárodních transakcí. V důsledku toho je možné paralelně využívat jazykové kombinace k maximálnímu prospěchu klienta, zejména s ohledem na interní potřeby klienta, efektivnost v konkrétním případě a časovou flexibilitu.

Více informací o ruské poradenské skupině společnosti Havel, Holásek & Partners naleznete v příloze.

SHRNUTÍ ZAKLADNÍCH INFORMACÍ O KANCELÁŘI

Za více než 11 let své existence se Havel, Holásek & Partners stala největší advokátní kanceláří v ČR a SR a nejrychleji rostoucí právnickou firmou v regionu střední a východní Evropy, která neustále posiluje svou pozici na trhu právních služeb v České a Slovenské republice. Havel, Holásek & Partners se sídlem v Praze a kancelářemi v Brně, Ostravě a Bratislavě je s týmem více než 140 právníků, několika desítek studentů právnických fakult a více než 400 spolupracovníků, včetně 130 zaměstnanců spolupracující inkasní agentury Cash Collectors, největší česko-slovenskou právnickou firmou. Kancelář je podle historických výsledků všech pěti ročníků oficiální soutěže Právnická firma roku podle celkového počtu nominací a titulů nejúspěšnější českou advokátní kanceláří v rámci tohoto hodnocení.

Děkujeme Vám za důvěru a za dosavadní úspěšnou spolupráci a těšíme se na její další pokračování, prohlubování a rozšiřování.

Kontakty:

Marek Lošan: e-mail: marek.losan@havelholasek.cz, tel.: +420 224 895 923
Dilšod Porkert: e-mail: dilsod.porkert@havelholasek.cz, tel.: +420 224 895 167

JUDr. Jaroslav Havel
řídící partner

Přílohy

havel_holasek__partners_profil_rusk_deska_cz.pdf