1-denní odborný kurz pro pracovníky investičních útvarů, inženýrských a projektových kanceláří, inženýry a techniky činné ve výstavbě, architekty, pracovníky stavebních firem a pracovníky stavebních úřadů všech stupňů

Datum a místo konání: 25.3.2013

VELKÁ NOVELA ZÁKONA Č. 183/2006 SB. O ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍM ŘÁDU (STAV.ZÁKON) ÚČINNÁ OD 1.1.2013

Pořadatel: Betonconsult, s.r.o., ,
Místo: Praha 4 – Kunratice
Přednášející: Ing. Marcela Pavlová, ředitelka odboru stavebního řádu MMR ČR
URL: http://www.betonconsult.cz/kurzy
Mail: kurzy@betonconsult.cz

1-denní odborný kurz pro pracovníky investičních útvarů, inženýrských a projektových kanceláří, inženýry a techniky činné ve výstavbě, architekty, pracovníky stavebních firem a pracovníky stavebních úřadů všech stupňů

Datum konání: 25.3.2013, 9:00-16:00,
registrace od 8:30
Místo konání: Praha 4 – Kunratice, Konferenční centrum VŠCHT, Chemická (Ekonomická) 952

Cena kurzu včetně studijních materiálů (ÚZ č. 922 – Stavební zákon ve
znění k 1.1.2013): 1.550,- Kč + DPH

Přednášející: Ing. Marcela Pavlová, ředitelka odboru stavebního řádu MMR ČR

Přihlásit se můžete také on-line na http://www.betonconsult.cz/kurzy

Náplň kurzu

· Aktuální informace o novelách prováděcích vyhlášek ke stavebnímu zákonu
· Důležité pojmy stavebního zákona
· Druhy územních rozhodnutí
· Formy umisťování staveb, terénních úprav a zařízení
· Přípustné úlevy a zjednodušení
· Realizace staveb, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení stavebnímu
úřadu
· Povolování a užívání staveb, odstraňování staveb
· Vybrané činnosti ve výstavbě
· Dotazy a náměty

Kurz je zařazen do programu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a ČKA.