7. října v Praze, v prostorách MPO proběhla ekonomická konference „Moskva: město pro podnikání“, uspořádaná v rámci VII Zasedání Společné pracovní skupiny pro ekonomickou, průmyslovou a vědecko-technickou spolupráci mezi Vládou Moskvy a Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.

Během konference s úvodním slovem před účastníky vystoupili Obchodní rada RF v Čechách Sergej Stupar, náměstek ředitele Odboru vnějších ekonomických a mezinárodních vztahů města Moskva Evžen Dridze, výkonný ředitel a člen představenstva Komory pro hospodářské styky se zeměmi SNS František Masopust a předseda české části Společné pracovní skupiny Vlády Moskvy a MPO ČR Václav Petříček.

Na konferenci vystoupil náměstek ředitele Odboru vnějších ekonomických a mezinárodních vztahů Moskvy Evgenij Dridze s prezentací „Moskva: město pro byznys. Investiční klima Moskvy“. Poukázal na nové projekty v oblasti zdravotnictví a rozsáhlé změny odehrávající se v dopravní infrastruktuře města, poskytující možnosti českým společnostem zapojit se do inovačního procesu. Dále vystoupil s prezentací náměstek generálního ředitele „Mosvodokanal“, ředitel vodního zásobování Evgenij Šuškevič. Představil moderní technologie, používané v systémech zásobování vodou města Moskva při rekonstrukci a rozvoji kanalizačních systémů, inovativní systém čištění vody šetrnými reagenty a obeznámil publikum s problémy spravování kanalizační sítě o délce přes 3 tis. kilometrů. Po něm se slova chopil hlavní inženýr podniku „Ekotechprom“ Vitalij Šilin. V rámci své prezentace mluvil o možnostech spolupráce v oblasti organizace využívání uzavřených rekultivovaných skládek pevného komunálního odpadu. Poukázal na poptávku po moderních třídících systémech či na možnost těžby „odpadového“ plynu ze skládek PKO. Dále vystoupil pověřený rektor Moskevské státní univerzity řízení (MGUU) Vlády Moskvy Vasilij Fivejskij – referoval o technologiích optimalizace práce veřejných institucí, které byly speciálně vyvinuty na MGUU a už rok se aplikují v prostředí Moskvy. Prozatím se podařilo snížit reálné stavy zaměstnanců veřejných městských institucí o 14%, aniž by tím jakkoli utrpěla kvalita poskytovaných služeb. S prezentací vystoupil také náměstek generálního ředitele pro organizovaný rozvoj společnosti „Nvision Czech Republic“ Dmitrij Kolesnikov. Tématem byly možnosti spolupráce v technologické sféře a inovace. Následný prostor byl věnován představitelům českého bankovního sektoru: vystoupili například člen představenstva  a vedoucí odboru klientských služeb Evropsko-ruské banky Štefan Veselovský, úvěrová odbornice České exportní banky Jaroslava Křížová či ředitelka odboru pojištění exportních úvěrů EGAP Dana Pučelíková.

V průběhu konference byly projednány otázky spolupráce českých společností s městem Moskva. Mimo jiné společnost Škoda Transportation a.s. jednala o dodávkách dopravních prostředků pro moskevské metro, společnost Pragoimex a.s. jednala o dodávkách nových tramvajových souprav, dodávkách náhradních dílů a kompletní modernizaci stávajících tramvajových souprav výroby ČKD PRAHA a společnost Inekon Group a.s. jednala o společné produkci moderních tramvajových, nízkopodlažních vagónů.