Kamský inovačně-regionální klastr vznikl v červnu 2012 podle výsledků konkurzního výběru pilotních programů pro rozvoj inovativních regionálních klasterů Ruska.

Odvětvová specializace klastru - zpracování ropy a plynu, petrochemie, automobilový průmysl.

Počet obyvatel klastru - jeden milion osob, plocha území - 7,5 tis. km2. Objem průmyslováé výroby v clusteru činí 665 miliard rublů (odhad v roce 2012).

V uskupení se vyrábí 40% syntetického kaučuku v Rusku, 24% plastů, každý třetí ruský nákladní autmobil a každa třetí pneumatika.

Konkurenčními výhodami klastru jsou příznivá ekonomická a geografická poloha, vyspělé koperační vztahy a vysoký stupeň lokalizace účastníků.

Více informací - viz pokračování textu v ruské verzi