Navzdory komplikované ekonomické situaci v minulém roce, způsobené vnitřními i vnějšími faktory, bylo v česko-ukrajinském zahraničním obchodě dosaženo nové rekordní úrovně vzájemné výměny zboží.

Obrat zahraničního obchodu mezi oběma zeměmi se v roce 2012 oproti roku 2011 zvýšil o 13% a dosáhl celkové hodnoty 55,6 mld. Kč (v roce 2011 49,2 mld. Kč).

Nárůst českého vývozu byl ještě razantnější - činil 37,1%, hodnotově 33,5 mld. Kč. Dovozy z UA do ČR se za uvedené období přitom snížily o 10,8 % a činily 22,1 mld. Kč.

Zaznamenaný vývoj představuje návrat ke kladnému saldu české obchodní bilance s Ukrajinou, která vykázala hodnotu přibližně 11,4 mld. Kč.

Výsledky se pozitivně promítly na umístění Ukrajiny v pořadí českých obchodních partnerů. Ukrajina se oproti stejnému období v roce 2011 v roce 2012 zařadila z pohledu našeho vývozu na 17. místo (v roce 2011 byla 18).

V obratu zboží se Ukrajina posunula z 20. místa na 19. a v dovozu naopak klesla z 20. na 23. místo.

Zahraniční obchod s Ukrajinou se na celkovém zahraničním obchodě ČR v roce 2012 podílel 0,96%, což je zvýšení oproti roku 2011 o 0,8%.

Ve zbožové struktuře se z ČR na Ukrajinu v roce 2012 exportovaly zejména:

* díly a příslušenství motorových vozidel (11,13%)
* zařízení k automatickému zpracování dat (10,45%)
* telekomunikační zařízení, příslušenství pro záznam, reprodukci zvuku a obrazu (9,40%)
* vozidla železniční a zařízení (7,64%)
* elektronky, diody a tranzistory (3,67%)
* automobily (3,47%)
* elektrické přístroje ke spínání, odpory aj. (2,37%)
* mechanická manipulační zařízení (2,24%)
* trubky, potrubí, hadice z plast. hmot (1,87%).

V dovozu z Ukrajiny do ČR tradičně převládaly:

* železná ruda a koncentráty (52%)
* elektrická energie (7,46%)
* ropné produkty (7,39%)
* prostředky k rozvodu elektrické energie (6,31%)
* výrobky z válcovaného železa a oceli (5,25%)
* rudy, koncentráty olova, zinku a cínu (1,86%)
* uhlí (1,51%)
* uhlovodíky a jejich deriváty (1,17%).

Nehledě na určitý pokles podílu si i v průběhu roku 2012 čelní postavení v našem vývozu udržela položka díly a příslušenství k motorovým vozidlům. V dovozu se snížil podíl dovozu rud a koncentrátů, jakož i výrobků z válcovaného železa a oceli.

Zdroj: Statistika MPO ČR/i-RU.CZ