ZÚ Kišiněv obdržel pozvání pro představitele z České republiky k účasti na Mezinárodním investičním fóru 2013 “Invest in Moldova“, které se uskuteční ve dnech 5.-6. 3. 2013 v Kišiněvu. Pozvání bylo rozesláno diplomatickým misím akreditovaným v MD s prosbou o zprostředkování účasti z jednotlivých zemí.

Fórum je organizováno MD Organizací pro podporu exportu (MIEPO) ve spolupráci s Ministerstvem hospodářství MD a mezinárodními organizacemi International Finance Corporation (IFC) a World Association of Investment Promotion Agencies (WAIPA) a jeho účelem je především přispět k růstu zahraničních investic v Moldavské republice.

Fórum bude zaměřeno na problematiku investičního klimatu v MD, otázky spojené s privatizací a PPP, možnosti investic v MD se zaměřením na zemědělsko-potravinářský a energetický sektor atd.

V rámci programu jsou plánovány návštěvy ve MD volných ekonomických zónách a průmyslových parcích.

Registrace účastníků se předpokládá on-line na adrese uvedené ve zvacím dopisu a účast je třeba potvrdit do 25. 2. 2013.

Účastníci nemusejí hradit žádné konferenční poplatky. Bližší informace o akci jsou dostupné na webových stránkách www.miepo.md a kontaktní e-mailové adresy jsou uvedeny ve zmíněném dopise (viz Přílohy).

ZÚ Kišiněv se domnívá, že účast z České republiky by byla žádoucí - tím spíše, že akce se uskuteční dva týdny před zasedáním Česko-moldavské smíšené komise pro hospodářskou a vědeckotechnickou spolupráci.

Více informací viz příloha - předběžný program Fóra

Přílohy

program-investfora-kisinev2013.pdf