Profesor Oskar Krejčí, jeden z nejvýznamnějších českých expertů na střední a východní Evropu, v exkluzivním rozhovoru pro Hlas Ruska zhodnotil vystoupení ruského prezidenta Vladimira Putina před Federálním shromážděním.

Hlas Ruska: Jak hodnotíte dnešní vystoupení ruského prezidenta před Federálním shromážděním?

Bylo v duchu jeho první předvolební stati a slavného citátu z cirkuláře Alexandra Gorčakova: „Rusko se soustřeďuje“. Sbírá síly. Po prvotní stabilizaci, která Rusko zachránila před rozpadem, je Rusko stále v první fázi oživování. Nic není samozřejmé, všemu je třeba pomáhat: demografii, ekonomice, tradicím.

Z Putinova projevu je zřejmé, že si je vědom slabých míst, které mohou udusat výhonky nového řádu věcí a vrhnout Rusko zpět do smuty. Především rakovina korupce. Pak nedostatek jakéhokoliv kolektivního cítění, především vlastenectví. A malá sebedůvěra špičkových politických i ekonomických manažérů, kteří příliš málo věří v možnosti modernizaci Ruska.


Hlas Ruska: Co Vás na projevu zaujalo nebo překvapilo?

Podobnost problémů Ruska a Evropské unie. I u nás v Česku výzkumy hlásí, že za největší problém lidé pokládají korupci. Ta v Unii pohlcuje ročně 120 miliard eur ročně. I tady jsou existenčně nebezpečné tendence demografického vývoje. I v Unii by se většina problémů dala léčit, kdyby nebyl únik zisků do daňových rájů.

Překvapil mne malý důraz na zahraniční politiku, což ale odpovídá „gorčakovské“ linii.

Hlas Ruska: Zůstává Vladimir Putin stále tím silný lídrem Ruska, za kterého byl posledních 12 let považován?

Zůstává silným lídrem, ale je jiný. Má více zkušeností, poznal, co je to zklamání z lidí i krásných idejí, jejichž přijetí se realita vzpírá. A změnilo se i Rusko. Díky stabilizaci dokáže přesněji vyjádřit různé názory a bojovat za ně. I na ulici. Přesto je Putin silným vůdcem - konkurenta sobě rovného nemá.

Má-li jím ale takovým zůstat i nadále, musí tvrději bojovat proti korupci, odstraňovat do nebe volající nespravedlnosti v sociální diferenciaci vytvořené privatizací, modernizovat ekonomiku – a nespoléhat na to, že moderní ekonomka vytváří samo od sebe stabilní sociální strukturu a politický systém. A pamatovat, že morální kádry se nezískají osvětou, ale prostřednictvím pomoci mladým čestným lidem. Třeba i k získávání zkušeností ve státním aparátu.

Hlas Ruska: Může, podle Vašeho názoru, dojít po Putinově projevu k nějaké změně ve vztazích mezi Ruskem a Západem?

Ne. To je dlouhodobý úkol, přičemž v posledních letech, v návaznosti na stabilizaci Ruska, jsme svědky nepříjemné zpětné vlny rusofobie.

Například právě v tyto dny Evropský parlamentu projednává doporučení vyjednavačům nové dohody Unie s Ruskem. Připravený text působí jako relikt studené války: všechny chyby jsou na straně Ruska, a to jako výsledek zlovolných záměrů Kremlu, v textu chybí jakákoliv empatie, tón je plný arogance a agresivního paternalismu.

Bude nutno ještě udělat mnoho, velmi mnoho, pro to, aby se objevilo skutečné vědomí vzájemnosti. Ale jiná cesta není.