Charkovská továrna dopravního zařízení od roku 1965 vyvíjí a vyrábí kryobiologické nádoby pro skladování a přepravu biologických materiálů v kapalném dusíku, které jsou používány zejména pro skladování a přepravu biologických a lékařských materiálů včetně krevních kmenových buněk.

Podrobnější informace + technic. charakteristiky s kontakty lze získat v Příloze (viz níže)

Charkovská TPP
Moskevská třída 122 B
61037 Charkiv
Ukrajina
tel.: (057) 714 96 60
fax (057) 738 64 79

Přílohy

kryobiolog-charkov-nabidka.doc