Průmyslové podniky Ivano-Frankivska mají zájem v navázání podnikatelských vztahů se společnostmi a podniky jiných států, zejména při spolupráci ve sféře výroby nebo založení společných podniků. Zvláštní zájem představuje získávání investic a také rozšíření odbytu produkce na evropských trzích.

V současnosti byla z iniciativy městské vlády v Ivano-Frankivsku vytvořena zóna investičního rozvoje na bázi ´Chryplynského průmyslného uzlu´, k němuž vedou železniční a silniční spojnice a jež je i plně vybavena inženýrskými sítěmi.

V nejbližší době mají být na tomto území založeny industriální parky, na nichž bude podle
ukrajinské legislativy pro potenciální investory uplatněna řada daňových ulev a preferencí.

Ve městě jsou úspěšně realizovány investiční projekty významných zahraničních
společností - švédské Elektrolux, amerických Tyco Elektronics a Delphi, německé Fisher,
Mayer Kuvert Network a dalších.

Více informací obsahuje Příloha se seznamem podniků, majících zájem navázat spolupráci s českou stranou.


Další informace Vám rádi sdělí na:

tel: +80 342 552 028
fax: +380 342 255 1955
E-mail:mvk@il.ilua
76004 Ivano-Frankivsk
ul. Hruševského 21


Město Ivano-Frankivsk je oblastním centrem Přikarpatí. Nachází se na jihozápadě
Ukrajiny a dnes je to významné průmyslně-ekonomické středisko se značným vědeckým
potenciálem, širokými možnostmi vnitřních (meziregionélních) a vzhledem k blízkosti
hranic i mezinárodních kontaktů. Oblastní centrum protíná hustá síť silnic a železnic, jež ho spojují s mnoha zeměmi Evropy a SNS. Výhodná geografická rozloha vytváří předpoklady pro úspěšný rozvoj mezinárodní spolupráce.

Přílohy

ivanofrankovsk-firmy2013.pdf