Při příležitosti zasedání Česko – ruské mezivládní komise pro hospodářskou, průmyslovou a vědeckotechnickou spolupráci (MVK), kterou z české strany vede ministr průmyslu a obchodu ČR pan Martin Kuba, se uskuteční podnikatelská mise, kterou pro české firmy připravila HK ČR a Komora SNS.

Zasedání MVK se bude konat v Kazani a mise k cestě ve dnech 27. - 29.11.2012 využije vládního speciálu. S program mise se lze seznámit v příloze.

S ohledem na krátkost času (ale o termínu bylo rozhodnuto až na poslední chvíli) prosíme zájemce o účast v misi o co nejrychlejší vyplnění přihlášky a firemního profilu a zaslání obou materiálu na uvedenou adresu. Připomínám, že počet míst ve speciálu je limitovaný.

Uzávěrka přihlášek byla stanovena na 26.10.2012.

Těšíme se na setkání s Vámi a na další společnou akci.

S pozdravem
Ing. František Masopust
výkonný ředitel Komory SNS
tel.: +420 266 721 814
fax: +420 266 721 813
masopust@komora.cz

Přílohy:
Kazan2012-Pozvanka-Dopis.pdf
Kazan2012-Predběžný-program.xls
Kazan2012-Závazná-přihláška.doc
Kazan2012-Firem-profil.doc