Regionální středisko pro rozvoj podnikání Samarské oblasti postupuje návrh na spolupráci s českými subjektům malého a středního podnikání.

Centrum vyhledává podniky a firmy v Samarské oblasti, které mají zájem o mezinárodní spolupráci.

Všechny služby poskytované střediskem jsou zdarma.

Centrum má zájem na vytváření a rozvíjení obchodních vztahů s podniky a organizátory akcí mezinárodního obchodu, obchodními sdruženími a případně neziskovými
organizacemi podporujícími podnikání.


Kontakty:

Центр поддержки экспортеров Фонда «Регионального центра развития
предпринимательства Самарской области»
Исполнительный директор: Д.Г.Крыпаев
443096, Россия, Самарская область, ул.Коммунистическая, 27
Tel.: 007(846) 201-96-71, 8 (937) 0640895
E-mail: info@fond-samara.com
www.fond-samara.com