V Paříži se konala schůzka představitelů zemí, usilujících o hostování světových výstav EXPO-2017 a EXPO-2020. Více k tomu uvádí zpráva, kterou postoupilo Velvyslanectví Kazachstánu v Praze:

V průběhu svého 14 letého členství v Mezinárodním úřadě pro výstavnictví, byl Kazachstán jeho aktivním členem. Účastnil se mezinárodních výstav v Aichi, Zaragose, Šanghaji a Jeosu.

Dnes je Republika Kazachstán zemí se stabilním politickým systémem, dynamicky se rozvíjející ekonomikou, obrovskými zásobami přírodních zdrojů a velkým ekonomickým a investičním potenciálem.

Podle Ernst & Young a Oxford Economics je Kazachstán na seznamu tří nejrychleji rostoucích trhů (spolu s Čínskou lidovou republikou a Katarem).

V letech 2000-2010, dosahoval růst HDP v průměru 8 proc. ročně. HDP na obyvatele v roce 2011 činil 11.300 dolarů (přitom v roce 2002 bylo 1.700 dolarů).

Základem pro rozsáhlý příliv zahraničních investic do ekonomiky Kazachstánu a vytváření nových pracovních míst se stala politická stabilita v Kazachstánu jako klíčový faktor důvěry investorů. Podle Světové banky patří Kazachstán mezi světovou špičku 20 investičně nejatraktivnějších zemí světa.

V posledních 20 letech bylo do ekonomiky Kazachstánu ze zahraničí investováno více než 150 miliard USD.

Podle ratingu "Doing Business" zaujímá Kazachstán 47. místo (před Slovenskem (48), Maďarskem (51), Českou republikou (64), Itálií (87), Čínou (91) a Řeckem (100).

Ve světovém hodnocení konkurenceschopnosti, připravovaném Světovým ekonomickým fórem, se Kazachstán v loňském roce posunul z 72. na 51. místo.

Astana již hostila významná mezinárodní fóra - Summit OBSE, Kongresy představitelů světa a tradičních náboženství, 7. Zimní asijské hry, Světové islámské ekonomické fórum, Setkání ministrů ZV Organizace islámské spolupráce, Summit Šanghajské organizace spolupráce, Konference OBSE aj.

Více se lze dočíst v přiloženém souboru (EN) - viz Příloha

Přílohy

AstanaEXPO-2017arguments.doc