Vážení,
dovolte, abychom Vás v souladu s dohodou s MPO ČR a Komorou pro hospodářskou spolupráci se zeměmi SNS informovali o tom, že Vysoká škola ekonomická v Praze prostřednictvím Fakulty podnikohospodářské, Moskevské městské univerzity řízení Vlády Moskvy a společností Academy center o.p.s. zahájí v říjnu 2012 realizaci společného česko-ruského programu „Academy Learning“.

Program je realizován za přímé podpory Vlády Moskvy a Magistrátu hl. m. Prahy, pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a v partnerství s Komorou pro hospodářskou spolupráci se zeměmi SNS, hospodářskými komorami ČR, Prahy a Moskvy, CzechTrade, CzechInvestem, AMSP, AFI, ČEB a.s a Českým domem v Moskvě.

Program se skládá ze dvou částí. První je realizace společného studijního bakalářského oboru „Ekonomika a management“, který bude probíhat v ruštině v Moskvě a jeho absolventi obdrží bakalářský diplom VŠE v Praze se suplementem o jeho platnosti v zemích EU a bakalářský diplom MGUU PM platný v RF. Obor je určen jak pro ruské, tak i pro české studenty a jeho absolventi mohou být vhodným personálním reservoárem pro české firmy podnikající na území RF.

Druhou částí programu je vytvoření podmínek pro vznik efektivní platformy pro podporu vzájemné ekonomické spolupráce podnikatelských subjektů, zaměřenou především na moskevský ekonomický prostor.

V souvislosti s realizací především druhé části, si Vás, v návaznosti na připravovaný pilotní proexportní experimentální kurz, dovolujeme oslovit s žádostí o vyplnění přiloženého anketního formuláře.

Vaše odpovědi a názory pro nás budou při přípravě pilotního kurzu cenným zdrojem informací a zároveň přispějí k tomu, aby jeho obsah přinesl pro Vás nebo váš management co největší přidanou hodnotu a zároveň jeho absolventy obohatil v praxi dostatečným množstvím aplikovatelných znalostí a dovedností.

Další informace a anketu naleznete v Přílohách

Za Váš čas předem děkujeme.

Ing. Josef Mráz
generální ředitel
Academy center o.p.s.

Přílohy:
Pruzkum-Anketa-kurz-pojeti.docx
Pruzkum-anketa-listek.docx
Pruzkum-letak-academy-business-ru.docx