Řada projektů v dřevozpracujícím průmyslu, rozvoji turistiky, palivoenergetického a agroprůmyslového komplexu s nabídkou investiční a další spolupráce je připravena v Kostromské oblasti v Centrálním federálním okruhu RF.

Vedení Kostromské oblasti nabízí spolupráci. Konkrétní investiční nabídky a Investiční pasport Kostromské oblasti lze otevřít ZDE

V dopise adresovaném českým podnikatelským subjektům a investorům vyjadřuje administrace Kostromské oblasti svou připravenost k jednáním s představiteli zahraničních oficiálních a podnikatelských kruhů. K řešení otázek vzájemně výhodného partnerství a spolupráce je připravena rovněž přijmout delegace českých podnikatelů.

Nabídku cestou Komory SNS podpořilo OZ RF v Praze.