Vážení členové a partneři Komory SNS,

stejně jako v minulých letech jsme připravili v rámci doprovodného programu 54. Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně Business den Běloruska. Konference se bude konat 12.září od 10.30 hod.v pavilonu E, sál E2.

V rámci konference, jež se koná za podporu MPO ČR a které se z české strany zúčastní i náměstek mistra průmyslu a obchodu ČR pan Milan Hovorka a z běloruské ruské m.j. náměstek ministra průmyslu Běloruska pan Vitalij Prima a mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Běloruska v České republice pan Vasilij Markovič, vystoupí celá řada představitelů odborných institucí a konkrétních výrobních závodů s informacemi k problematice možností působení českých firem v Bělorusku. Předběžný program přikládáme.

V rámci MSV v letošním roce vystavuje a našeho business dne se zúčastní řady běloruských firem, majících zájem o navázání kontaktů a spolupráce s českými partnery. Kromě toho přijíždí také skupina firem, organizovaná Běloruskou obchodně průmyslovou komorou. Připojujeme seznamy s profily firem pro případ, že by Vás některá z nich zaujala a chtěli by jste s ní navázat kontakt již v rámci konference nebo MSV.

S ohledem na krátkost času a poměrně limitované prostory prosím všechny zájemce o účast o co nejrychlejší zaslání přihlášky

Uzávěrku jsme stanovili na 4.září 2012

Budeme ale rádi, když se přihlásíte dříve

Ing. František Masopust
výkonný ředitel Komory SNS
tel.: +420 266 721 814
masopust@komora.cz

Přílohy:
ByD-MSVBrno2012-program.doc
ByD-MSVBrno2012-seznam-prijizd-firem-profily.OPK-BY.doc
ByD-MSVBrno2012-seznam-firem-profily.doc
ByD-MSVBrno2012-prihlaska.doc