Ideální příležitost zejména pro malé a střední podniky získat šikovný tým studentů na praxi, který jim díky svým znalostem, celkovému nadhledu a věnovanému času pomůže s řešením klíčových potíží, problémů, ale také výzev a příležitostí, na které už stávajícím zaměstnancům v rámci každodenní práce prostě nezbývá čas.

* Přemýšlíte o rozšíření svého působení do dalšího teritoria, nemáte ale nikoho kdo by měl čas věnovat se jeho průzkumu?
* Nejste si úplně jisti, zda Vaše skladové zásoby odpovídají vašim potřebám?
* Potřebujete připravit studii proveditelnosti?
* Trápí vás, jak zvýšit produktivitu podniku?
* Máte problémy s financováním vašeho businessu?

Tyto a další projekty můžete zadat k vyřešení týmu studentů.

Každá firma čelí mnoha výzvám a má své rezervy, pohled zvenku a možnost věnovat čas klíčovému problému by situaci výrazně prospělo. Jedinečným řešením je vzít na stáž tým studentů.

Vysoká škola ekonomická v Praze ve spolupráci s agenturou CzechTrade v rámci projektu „Management v praxi aneb Zvyšování pracovních kompetencí studentů VŠE v Praze spoluprací s podniky“ připravila nový předmět pro studenty 4. a 5. ročníků magisterského studia na Fakultě podnikohospodářské s názvem Řízená praxe v podnicích.

Ne každý student má možnost se do předmětu zapsat, je kladen důraz na kvalifikovanost, znalosti i nasazení každého kandidáta

V rámci předmětu mají studenti za úkol ve vybrané firmě (která se do projektu předem prohlásí a vydefinuje jedno či více zadání pro studenty) v průběhu cca 8 týdnů navrhnout řešení zadaného tématu.

Studenti budou pracovat v týmu po 2 – 3 členech a k dispozici jim budou jako konzultanti odborníci z řad zaměstnanců VŠE v Praze, agentury CzechTrade a externích mentorů.

Požadavky na firmu:

* Musíte se včas přihlásit do projektu a buď sami, nebo s naší pomocí vydefinovat téma k řešení pro
studenty (např.: investiční rozhodování, optimalizace financování, expanze na nové trhy apod.).
* Spolu s koordinátorem praxe vybrat vhodného studenta z nabídky.
* Stanovit kontaktní osobu, která bude se studenty v kontaktu a poskytne jim potřebné informace a
podklady, zároveň se jim bude během praxe odborně odpovídajícím způsobem věnovat.
* Po obdržení výstupů praxe od studentů zpracovat hodnotící zprávu – zda jste získali kvalitní informace a jste s výsledkem spokojeni, apod.

Další informace a kontakty - viz Příloha

Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu
a rozpočtu hl. města Prahy v rámci Operačního programu Praha Adaptabilita.
Praha&EU: Investujeme do vaší budoucnosti.

Přílohy

praxe_web.pdf