Moldavská investiční skupina hledá jak investory a české průmyslníky, tak i výrobce kvalitních technologií, kteří by mohli mít zájem o některém z nabízených investičních projektů z oblasti stavebnictví, dovozu zkapalněného zemního plynu, výstavby kogenerační elektrárny v Moldavsku, dopravy zkapalněného plynu do Evropy a výstavby páteřní optoelektronické sítě z Evropy do Číny.

Konkrétně se jedná o postavení plynové kogenerační elektrárny ve volné zóně Giurgiulešt na jihu Moldavska na břehu u soutoku Prutu a Dunaje, která by nevyužívala jako ostatní zdroje elektrické energie, zemní plyn z Ruska, ale zkapalněný plyn z Alžírska. Kapacita elektrárny by měla být cca 250MW.

Další možnosti spolupráce by mohla být doprava tohoto plynu dále do Evropy cestou výstavby úseku na Ukrajinu nebo na západ do Rumunska.

Poslední projekt se týká budoucí výstavby nové páteřní optoelektronické sítě z Evropy do Číny přes Moldavsko, Ukrajinu, RF a Kazachstán.

V případě vašeho zájmu o podrobnější informace kontaktujte, prosím, Komoru pro hospodářské styky se SNS, s.o.k.

Přílohy:
Accent1-priloha.pdf
Accent2-priloha.pdf