V Právnické fakultě MU v Brně se 9.října 2012 uskuteční mezinárodní odborná konference na téma "Právní a daňové aspekty podnikání v Rusku pro české a slovenské podnikatele. Zkušenosti a praxe".

Konferenci zaštiťuje Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, Confederation Fiscale Europeenne a Komora pro hospodářské styky se SNS.

Konference přinese komplexní pohled vstupu na ruský trh a na podmínky podnikání v Rusku pro české a slovenské podnikatele optikou odborníků v oblasti práva a daní - zdanění korporací, zdanění expertů, povinnosti v oblasti DPH a cel.

Exkluzivitou této konference je jedinečné propojení, kdy se odborníci z České republiky a ze Slovenska budou zabývat jednotlivými tématy z pohledu vstupu ČR a SK na ruský trh a odborník z Ruska se zaměří na problematiku tohoto vstupu z pohledu Ruska.
Konference bude simultánně tlumočena.

Více na www.edutakonference.cz

Hlavní témata konference:
- Právní prostředí v Rusku a podmínky pro české a slovenské podnikatele
- Vstup daňových subjektů na trh do Ruska z pohledu daně z příjmu - Prolínání celních a daňových aspektů v zahraničním obchodu s Ruskem - Zahraniční fyzická osoba v Rusku - Případová studie - zkušenosti s podnikáním v Rusku

Přednášející:
Jan Dědíček, Jaroslav Jirkovský, Milan Kúdela, Jiří Nekovář, Tomáš Plešingr, Naděžda Rozehnalová, Igor Schikow, Mária Sokolíková, Edita Ševcovicová, Jiří Ščerba, Jana Tepperová, Milan Tomíček

Reklamní banner konference