Vážení návštěvníci stránek Komory VE&SA,

předkládám Vám informace, které by mohly Vaší firmě v budoucnosti pomoci při působení na trzích států, existujících na teritoriu bývalého Sovětského svazu, kde máte své podnikatelské zájmy.

Rád bych Vám představil Českou komoru pro obchod se státy Východní Evropy a Střední Asie.

Komora VE&SA se zrodila díky několikaletému procesu, kterým procházely postsovětské republiky, završeného konfliktem mezi Ruskem a Ukrajinou.

Pod názvem Komora SNS působila na českém trhu jako samostatný právnický subjekt od roku 1997, kdy byla založena Hospodářskou komorou ČR v souladu se zákonem O obchodu se zahraničím jako speciální obchodní komora pro rozvoj hospodářských styků mezi  českými právnickými a fyzickými osobami a podnikatelskými subjekty na teritoriu postsovětských zemí tedy prakticky všech postsovětských republik, kromě států pobaltských. Po dovršení 25 ti let činnosti se, s ohledem na mezinárodně politickou situaci a reálný stav věcí, přejmenovala na Komoru VE&SA.

S vědomím významu, a především reálné využitelnosti prostoru zájmových zemí naší komory pro české podniky, se Komora VE&SA stále snaží směrovat svoji činnost tak, aby byla schopna nabídnout zajímavé služby v různých oblastech podnikání.

Komora nabízí svým členům řadu služeb za konkrétně stanovených podmínek (viz informační materiály) s důrazem na podporu jejich aktivit v zájmových zemích počínaje pomocí při vyhledávání potenciálních partnerů, informace o nabídkách a poptávkách z těchto zemí. Úzce při tom spolupracujeme s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, Ministerstvem zahraničních věcí ČR, Ministerstvem zemědělství ČR, oběma komorami Parlamentu ČR, velvyslanectvími našich zájmových zemí v ČR i českými zastupitelskými úřady v jednotlivých státech a rozvíjíme kontakty s obchodně průmyslovými komorami těchto zemí a jejich regionů.

Pokud Vás tyto informace alespoň částečně zaujaly, navrhuji Vám setkání, při kterém bychom mohli posoudit konkrétní možnosti oboustranně výhodné spolupráce a společnou diskusí nalézt smysl členství Vašeho podniku v Komoře VE&SA.

Ing. František Masopust

předseda představenstva a generální manažer