V rámci hledání všeho, co by Vám a Vašim společnostem mohlo pomoci při podnikatelských aktivitách v Ruské federaci a dalších republikách SNS jsme navázali spolupráci s představitelem ruského ROSSTANDARTu a jemu přidružených orgánů, zabývajících se udělováním různých certifikátů, povolení apod.

Díky tomuto kontaktu připraveni Vás spojit se společností (v Česku), která nabízí následující:

- účast v přípravě a expertně-konzultačním doprovodu projektů a zahraničně – obchodních dohod mezi českými firmami, podnikateli a jejich partnery ze států Celní unie (Bělorusko-Kazachstán-Ruská federace) a SNS;

- vyhotovení certifikátů potřebných pro vývoz a dovoz zboží, získání povolení a vypracování znaleckých posudků od Rosstandartu, Rospotrebnadzoru, Rostechnadzoru, Rossvyaznadzoru a jiných dozorčích orgánů států Celní unie a SNS;

- vyhotovení znaleckých posudků pro výrobky „dvojího použití“ a jiné výrobky, podléhající zvláštnímu režimu dovozu a vývozu;

- odhad všech druhů nemovitosti a zboží pro účely celních a daňových úřadů RF;

- konzultační podpora při celním odbavení zboží, spadajících do systému práv duševního vlastnictví;

- poskytování informací o tarifních zvýhodněních pro výrobky pocházející ze států Celní unie;

- přidělení kódu TN VED TS (Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Таможенного Союза) a TN VED SNG (Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности СНГ) pro výrobky v rámci zahraničních obchodů;

- poskytování informací o zahraničně-obchodní činnosti v Ruské federaci v souvislosti se zapojením do WTO;

- znalecko-konzultační podpora v rámci koupě nebo prodeje byznysu mezi partnery z České republiky a státy Celní unie;

- organizace konferencí, informačně-konzultačních seminářů a vzdělávacích kurzů pro účastníky zahraničně-obchodní činnosti států-partnerů.V případě, že máte zájem o některou z těchto služeb, prosím kontaktujte nás a my Váš požadavek postoupíme.

S přáním pohodových letních dnů a příjemné dovolené těm, kteří (jako já) se chystají užít si pár volných týdnů

Ing. František Masopust
výkonný ředitel
Komora SNS

tel.: +420 266 721 814
fax: +420 266 721 813
masopust@komora.cz
www.komorasns.cz