logo V rámci Exportní strategie, schválené českou vládou pro období do roku 2015 je mezi prioritní destinace českého exportu zařazena Ruská federace.

Objemy českého exportu tomuto „tradičnímu“ odběrateli českých obráběcích strojů, ale i dalších zařízení a technologických celků každoročně narůstají po desítkách procent a již v roce 2011 překonaly rozměr, na který se vyšplhaly před ekonomickou a finanční krizí.

Význam východního trhu ještě umocňuje vytvořená společná ekonomická zóna, umocněná „jednotným celním prostorem“, kterou podepsaly a uvádí do života Bělorusko, Kazachstán a Rusko.

Nejen proto, ale také proto Komora pro hospodářské styky se SNS, s.o.k., jež pomáhá českým firmám vyhledávat partnery v postsovětských zemích, patřících do Společenství nezávislých států (SNS), i v letošním roce připravila v rámci doprovodného programu MSV v Brně dvě tradiční akce – Business den Ruské federace (11. 9. 2012) a Business den Běloruska (12. 9. 2012).

Úkolem a posláním obou konferencí je nabídnout českým firmám konkrétní informace o investičních a exportních možnostech v různých regionech těchto zemí. Do Brna přijedou představitelé průmyslově zajímavých regionů, aby se zde ucházeli o přízeň českých partnerů. Připravena jsou také odborná vystoupení specialistů z Ruska i Běloruska, zaměřená na problematiku spojenou s exportem (právní problematika, exportní financování apod.).

Kromě toho se zde tentokrát objeví i řada konkrétních firem, které budou součástí společných národních bloků – jak ruského, tak i běloruského. Účast na výstavě je podporována Ministerstvem ekonomického rozvoje Ruské federace a Ministerstvem průmyslu Běloruska.

Business dnu Ruské federace, jako již tradičně poskytl záštitu Přemysl Sobotka, 1. místopředseda Senátu Parlamentu ČR, který konferenci zahájí za účasti mimořádného a zplnomocněného velvyslance RF v ČR Sergeje Kiseleva, ministra průmyslu a obchodu ČR Martina Kuby a dalších významných osobností české politiky a ekonomiky. Ze strany partnerů se očekává zastoupení na úrovni náměstků ministrů centrálních vlád, gubernátorů a jejich náměstků z řady regionů.

Obě konference by měly nabídnout českým firmám další informace, jež jim umožní nadále rozšiřovat a zkvalitňovat své exportní aktivity v Ruské federaci
a Bělorusku.

Ing. František Masopust
Výkonný ředitel Komory SNS