Kunzultační firma M & C Energy s.r.o. (dříve REA Kladno s.r.o.), součást mnohonárodní konzultační skupiny M & C Energy Group s ústředím ve Velké Británii nabízí konzultační služby v otázkách energetiky a oblastech souvisejících:

* snížení nositelů energií (elektřina, plyn, voda)
* optimizace výrobních procesů z pohledu snižování energetických ztrát při výstavbě
* risk-management a kontrola faktur

Kontakty:
+420 235 312 370
enquires@mcenergygroup.com
www.rea-kladno.cz
www.mcenergygroup.com