Komora pro hospodářské styky se SNS, s. o. k. a Státní registrační komora při Ministerstvu spravedlnosti Ruské federace si Vás dovolují pozvat na odborný seminář

Jak akreditovat pobočku a obchodní zastoupení na území Ruské federace

Kdy: dne 16. května 2012
Místo: Svaz strojírenské technologie, Politických vězňů 11, Praha 1 (zasedací místnost v přízemí)

Předsednictví:

Isachanov Alexandr Petrovič - místopředseda Státní registrační komory při Ministerstvu
spravedlnosti Ruské federace
Arutjunjan Galina Konstantinovna - zástupce ředitele Oddělení akreditace a víz, vedoucí
oddělení expertizy dokladů Státní registrační komory
při Ministerstvu spravedlnosti Ruské federace
Turov Alexandr Vladimirovič - vedoucí obchodního zastoupení Ruské federace v Praze
Masopust František – výkonný ředitel Komory pro hospodářské styky se SNS

Program:

09:30 – 10:00 Registrace účastníků
10:00 – 10:05 Zahájení semináře - František Masopust, výkonný ředitel Komory pro
hospodářské styky se SNS
10:05 – 10:10 Vystoupení místopředsedy Státní registrační komory při Ministerstvu spravedlnosti Ruské federace - Isachanov Alexandr Petrovič
10:10 – 10:20 Vystoupení vedoucího obchodního zastoupení Ruské federace v Praze -
Turov Alexandr Vladimirovič
10:20 – 10:50 Prezentace Státní registrační komory při Ministerstvu spravedlnosti Ruské federace - Funkce, cíle a přehled nabízených služeb - Pravidla zpracování oficiálních dokladů nutných pro akreditace poboček a obchodních zastoupení na území Ruské federace - Vízová podpora a vyřízení pozvání pracovníkům uvedených samostatných
útvarů - Vystupující - zástupce ředitele Oddělení akreditace a víz, vedoucí oddělení expertizy dokladů – Arutjunjan Galina Konstantinovna

10:50 – 11:10 Přestávka. Malé občerstvení
11:10 – 12:00 Otázky a odpovědí
12:00 Ukončení semináře

Jednacím jazykem je ruština.

Přílohy:
Seminar-akreditace-firem.program2012.doc
Seminar-akreditace-firem.prihlaska2012.doc